לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורת המספרים האלגבריים - 80756
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): מיכאל טיומקין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michael.temkin@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה מראש

מורי הקורס:
פרופ מיכאל טיומקין

תאור כללי של הקורס:
קורס הכרות של התכונות הבסיסיות של מספרים אלגבריים

מטרות הקורס:
הכרת התכונות הבסיסיות של חוגי השלמים בשדות מספרים, התפרקות אידאלים ראשוניים בהרחבות, שדות ציקלוטומיים, סופיות מספר המחלקה, נוצרות סופית של חבורת היחידות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

- לחשב חוגי שלמים בשדות מספרים מדרגה נמוכה.
- לפרק אידאל למכפלת ראשוניים
- לחשב דרגות הסתעפות והתמדה של ראשוניים בהרחבות מדרגה נמוכה
- לחשב יחידות בחוגי שלמים אלגבריים
- להוכיח טענות פשוטות על חוגי שלמים אלגבריים

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
עקבה ונורמה, דיסקרימיננטה, הרחבות שלמות של חוגים,
שדות מספרים, חוגי שלמים, חוגי דדקינד, סיעוף והתמדה, שדות ציקלוטומיים, השיכון הגיאומטרי, סופיות חבורת מחלקות האידיאלים, מבנה חבורת היחידות.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה