לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חבורות גבול - 80694
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): קלואי פרין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: perin@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ קלואי פרין

תאור כללי של הקורס:
 נלמד על ההבטים השונים של חבורות גבול הקשורים לאלגברה, לגיאומטריים ולתורת המודלים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין ולשתמש בתכונות של חבורות גבול.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הגדרות
2. חבורות גבול ומשבאות בחבורות
3. עץ גבול
4. דיגרמת מקאנין רזבורוב
5. חבורות גבול ניתנות לבנייה
6. (אם ישאר זמן) shortening argument

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה