לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ביולוגיה ואקולוגיה של דגים - 71836
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-01-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי בעלי החיים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר דניאל גולני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dani.golani@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר דניאל גולני
מר גלעד ימין
מר שניר עזריה

תאור כללי של הקורס:
בקורס ידונו הנושאים הבאים: אנטומיה ופיסיולוגיה; אבולוציה והתאמות לבתי הגידול; זואוגאוגרפיה; תזונה בדגים; גדילה בדגים; רביה ואסטרטגית מהלך חיים; דינמיקה של אוכלוסיות. הכרת שלושת פאונות הדגים של ישראל, מים מתוקים, ים תיכון וים סוף

מטרות הקורס:
קבלת מידע על איכטיולוגיה כללית עם דגש על דגי ישראל

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר תהליכים של דינמיקה וזואוגיאוגרפיה של אוכלוסיות דגים.
להכיר את הדגים של ישראל לזהות את השפעות האדם על הסביבה הימית

דרישות נוכחות (%):
100 במעבדות ובסיור

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, מעבדות סיורים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בקורס ידונו הנושאים הבאים: אנטומיה ופיסיולוגיה; אבולוציה והתאמות לבתי הגידול; זואוגאוגרפיה; תזונה בדגים; גדילה בדגים; רביה ואסטרטגית מהלך חיים; דינמיקה של אוכלוסיות. הכרת שלושת פאונות הדגים של ישראל, מים מתוקים, ים תיכון וים סוף

חומר חובה לקריאה:
מותאם כל שנה לפי הכוונים ודרישות הקורס

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 20 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה