לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנה מתקדמת במשפט עברי - 62562
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-02-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר בנימין פורת

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Benny.Porat@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר בנימין פורת
פרופ דוד פלאטו

תאור כללי של הקורס:
הסדנה מתבססת על הרצאות אורח של מיטב המרצים והחוקרים בתחומים הקלאסיים של המשפט העברי ובתחומים נלווים כגון פילוסופיה, היסטוריה של עם ישראל, ותלמוד.
ההרצאות כוללות, בין היתר, הצגת מושגי-יסוד ועמדות מפתח של המשפט העברי, ביקורת ספרות המחקר והמאמרים בתחום, ועיון מעמיק בסוגיה מרכזית של הנושא הנלמד.
לקראת ההרצאה התלמידים מתבקשים לקרוא את המאמר הנדון, ולהגיש סיכום וביקורת בכתב.

מטרות הקורס:
א. היכרות עם המחקר העדכני במגוון תחומים משפטיים בהם עוסק המשפט העברי.
ב. הקניית הרגלי קריאת ביקורתית בתחום המשפט העברי.
ג. היכרות עם מתודות מחקר ודרכי המחקר כדי להרחיב את אפשרות המחקר המשפטי גם למשפט העברי.
הסדנה משמשת בין היתר חוליה המגשרת בין קורס המבוא למשפט עברי (שנה א), העוסק בעיקר במסגרת הכללית של המשפט העברי לבין קורסי הבחירה השונים, שמתמקדים בעיקר בהיבטים ספציפיים בתחומי המשפט העברי, ומהווה מפגש עם מגוון אופני מחקר כתשתית לתלמידי התואר השני.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להסביר את מבנהו ומהלכיו של מאמר במשפט עברי
2. להבחין בין סוגי טיעונים שונים
3. להעריך את טיבו של טיעון במאמר במשפט עברי
4. לנסח ביקורת מנומקת על מאמר במשפט עברי

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: נוכחות מלאה כל מפגשי הסדנה והשתתפות בדיונים
הגשת מטלה שבועית הנוגעת למאמר המוצג באותו שבוע

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תימסר בהמשך

חומר חובה לקריאה:
יפורסם באתר הקורס בהתאם לרשימת ההרצאות של מרצי אותה שנה

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 80 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הנוכחות בכל מפגשי הסדנה היא חובה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה