לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות במדע פורנזי : היבטים אינטגרטיביים - 61915
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-02-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אבי דומב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: avid@ekmd.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום טלפוני

מורי הקורס:
פרופ אברהם דומב

תאור כללי של הקורס:
הקורס מורכב מסדרה של 13 מפגשים עם מוממחים בתחומים שונים במדע פורנזי כולל: ראיות מדעיות בעיני השופט, הסנגור והחוקר, פוליגרף, מסמכים, זירות הצתה וסוגיות פתוחות במדע פורנזי.

מטרות הקורס:
חשיפת התלמידים לנושאים מגוונים במדע הפורנזי

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנה כללית של נושא איסוף הראיות וקבילותם על ידי המערכת המשפטית.

דרישות נוכחות (%):
50

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
להלן רשימת הרצאות לפי תאריכים

23/3 דר' אחיקם סטולר הראיה המדעית בעיני השופט שופט מחוזי ודר' לכימיה
<achikamst@gmail.com
13.4 אבי דומב שיטות אנליטיות חדשות במדע הפורנזי יתכן שילוב מעבדה באנליזה של חומרים
20.4 ג'קי בריי ראיות מדעיות בעיני החוקר תנ"צ בדימוס, ר' חטיבת החקירות
brey@zahav.net.il

27.4 שמואל ברגר חקירת זירת פשע חמור מעבדה ניידת מז"פ
shemuel.berger@gmail.com
4.5 רן שלף
חקירת הצתות ר' מערך המחקר בשירותי כבאות, מוסמך בכימיה
rans@102.gov.il
11.5רמי תמם פשיעה כלכלית קצין בדימוס ביחידת להב של המשטרה
18.5דר איתן ניקוטרה פוליגרף מרצה במכללת אשקלון
Eitan Nicotra <enicotra@gmail.com
25.6 ציפי כהנא השוואת פנים אנתרופולוגית פורנזית, האוניברסיטה העברית לשעבר קצינת משטרה במכון לרפואה משפטית kahana.tzipi@gmail.com

1.6 דוד אטיאס פתוח והשוואת טביעות אצבע סנ"צ בדימוס, לשעבר ר' מעבדת השוואת טביעות אצבע
attiasd@012.net.il
8.6 אמנון בצלאלי השוואת כתב יד ובדיקת מסמכים סנ"צ בדימוס, לשעבר ר' המעבדה להשוואת כתב יד ולבדיקת מסמכים, amnonbez@netvision.net.il
15.6 גילה כחילה DNA של חיות בר Gila Kahila <gila.kahila@mail.huji.ac.il>
22.6 פרופ' יוסי אלמוג בעיות בלתי פתורות במדע הפורנזי
תנ"צ בדימוס, ר' מז"פ לשעבר ופרופ' במכון לכימיהחומר חובה לקריאה:
יועלה לאתר

חומר לקריאה נוספת:
יועלה לאתר

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה