לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מלחמות תרבות בישראל - 56247
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-09-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עדו נבו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iddonevo@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 14:00- 15:00

מורי הקורס:
ד"ר עדו נבו

תאור כללי של הקורס:
לאחר רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין, הועלתה הטענה כי החברה הישראלית מצויה בעיצומו של מאבק תרבותי בין שני מחנות ההולכים ומתרחקים זה מזה. על פי טענה זו אין מדובר בשסע אידיאולוגי בלבד, כי אם בהיווצרותן של שתי חברות בעלות מערכות ערכים שונות הנאבקות על ההגמוניה בקרב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. טענה זו זכתה לחיזוק נוסף במהלך ה"התנתקות" מרצועת עזה, וההתנגדות העזה לפעולה זו. הקורס ינסה לבחון את שורשי הפער התרבותי הנדון, מראשית ימי הציונות ועד ימינו.

מטרות הקורס:
לספק התבוננות עשירה וביקורתית של הפוליטיקה והחברה בישראל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בתום הסמסטר יוכלו הסטודנטים להגדיר את מושגי היסוד של הקורס, וכן לזהות את המתחים המרכזיים בין מושגים אלו.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
קונפליקטים היסטוריים.
קונפליקטים עכשוויים.

חומר חובה לקריאה:
אלבוים- דרור, רחל. החינוך העברי בארץ ישראל [א]. י-ם: הוצאת יד יצחק בן צבי, 1986. עמ' 309- 350.

אלמוג, עוז. הצבר- דיוקן. ת"א: עם עובד, 1997. עמ' 14- 26, עמ' 35- 52.

גרבר, ראובן. הומניזם ישראלי. ת"א: מכון מופ"ת, 2011. עמ' 41- 109.

הורוביץ, דן, וליסק, משה. מצוקות באוטופיה. ת"א: עם עובד, 1990. עמ' 142- 197.

כהן, אשר, וזיסר ברוך. מהשלמה להסלמה- השסע הדתי חילוני בפתח המאה ה- 21. י-ם: שוקן, 2003. עמ' 9- 49.

כ"ץ, גדעון. "מלחמת התרבות בישראל", בתוך: בר לבב אבריאל, מרגולין רון ופיינר שמואל [עורכים] תהליכי חילון בתרבות היהודית [ב]. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013. עמ' 895- 930.

פלג, מולי. אילו מילים יכלו להרוג: כשלון השיח הציבורי בישראל. י-ם: הוצאת אקדמון, 2003. עמ' 51-68.

פרי, יורם. יד איש באחיו. ת"א: בבל, 2005. עמ' 69- 108.

שביט, יעקב. "הציונות והאתגר הכנעני", בתוך: הציונות ומתנגדיה בעם יהודי. י-ם: מוסד ביאליק, 1990. עמ' 329- 338.

שמעוני, גדעון. האידיאולוגיה הציונית. י-ם: מאגנס, 2001. עמ' 3- 47.

שפירא, אניטה. "יהדות וישראליות- מבט היסטורי", בתוך: הורוביץ, נרי [עורך], דת ולאומיות במזרח התיכון. ת"א: עם עובד, 2002. עמ' 205- 224.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יתכנו שינויים בנושאי הקורס ובחומרי הקריאה.
תכנית הקורס המעודכנת תופיע באתר הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה