לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא ליזמות טכנולוגית א' - 55418
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מנהל עסקים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר שי הראל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shh@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר שי הראל

תאור כללי של הקורס:
ישראל היא מעצמת יזמות עסקית טכנולוגית. ולראיה, על פי מדדים רבים ישראל מובילה בעולם בחדשנות ובהקמת סטרטאפים ובכמות ההון סיכון לנפש. תהליך היזמות הטכנולוגית הינו מורכב והמכיל בתוכו הזדמנויות רבות לצד קשיים רבים. בקורס נלמד על תהליך היזמות הטכנולוגית, ועל חשיבותה של היזמות ככלל, ושל היזמות הטכנולוגית בפרט, הן ברמה האישית והן ברמה המקרו כלכלית. הקורס יסקור את השלבים השונים בהקמת יזמות חדשה, הדרכים לגיבוש רעיונות חדשים, אפשרויות המימון הייחודיות לתחום זה ומדוע הן נוצרו וכיצד מגבשים מודלים עסקים. בנוסף, הקורס יבחן את תהליך ההון סיכון הערכת ההשקעות מצד של המשקיעים וילמד כיצד משקיעים מקצועיים בוחרים באילו חברות להשקיע ובאלו לא.
קורס זה הוא הקורס הראשון מבין שני קורסים בנושא יזמות טכנולוגית:
מבוא ליזמות טכנולוגית א' – יתמקד יותר בצד התיאורטי של תהליך היזמות, בהעלאת רעיונות למיזמים טכנולוגיים והצגת בכיתה. הקורס מהווה תנאי קדם לקורס יזמות טכנולוגית ב' (55433).
מבוא ליזמות טכנולוגית ב' – יתמקד יותר בצד היישומי של תהליך היזמות. הסטודנטים יעבדו בצוותים ויקדמו את הרעיונות שגיבשו בקורס יזמות טכנולוגית א' (55418) או רעיונות אחרים שהם רוצים לבחון ולקדם.

מטרות הקורס:
• להציג בפני הסטודנטים את תחום היזמות הטכנולוגית, לעורר עניין בנושא להעמיק את הידע שלהם בתחום.
• להכיר לסטודנטים את תהליך היזמות הטכנולוגית
• להקנות לסטודנטים כלים לבניה של חברת סטרטאפ בעצמם, להכיר את התחום, את מנגנוני התמיכה הקיימים לחברות הפועלות בו.
• לתת לסטודנטים ראיית מקרו של התחום, את האפשרות לנתח רעיונות וסוגיות אסטרטגיות בקונטקסט של יזמות
• הבנה מעמיקה של סוגיות נפוצות בהתפתחות מיזמים חדשים.
• הכרת האופן והכלים בהם משתמשים משקיעי הון סיכון על מנת להעריך סטרטאפים ואת כדאיות ההשקעה בהם.
• להתנסות באופן מעשי ביצירת רעיונות לחברות טכנולוגיות והצגתם בכיתה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להקנות לסטודנטים כלים לבניית אסטרטגיה לחברות סטארט-אפ. במהלך הקורס הסטודנטים:
• ילמדו מושגי יסוד ביזמות ויבינו את הסביבה העסקית הבינלאומית בתוכה פועל המיזם
• יכירו את תהליך היזמות הטכנולוגית
• יירכשו כלים שיאפשרו להם להבין את הקשיים הייחודיים לחברות Startup במהלך תהליך ההקמה, פיתוח המוצרים ושיווקם
• ילמדו לזהות את היתרון התחרותי של המיזם ולבנות אסטרטגיה לחברת סטרטאפ בראשית דרכה
• ידעו להעריך רעיונות טכנולוגיים ויקבלו כלים למדידה של כדאיות ההשקעה בחברות סטרטאפ
• יתנסו בגיבוש רעיון לחברה טכנולוגית והצגתו בכיתה

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: • הרצאות פרונטאליות
• מטלות
• מבחן

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקדמה והיכרות, הצגת נושאי הקורס, סקירה כללית של עולם היזמות.
יזמות, סוגי יזמים, זיהוי חדשנות, מטרות
זיהוי הזדמנויות
Value Proposition Canvas +Business Model Canvas
תכנית עסקית
קניין רוחני
מקורות מימון
סיפורי הצלחה וכישלון Case Studies
(Exit strategy and planning) נושאים במימוש השקעות הזנק

חומר חובה לקריאה:
גייגר, אורי ופירסט אורן. 2001. חברות סטארט אפ והון סיכון. תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל אביב

גלאי דן והלל ליאור. 2004. תהליך התכנית העסקית. הוצאת אופציות טכנולוגיות.

Avnimelech, G. & Harel, S. 2012. Global venture capital 'hotspots' - Israel. In H. Landström & C. Mason (Eds.), Handbook of research on venture capital. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Byers, T.H., Dorf, R.C. and Nelson, A.J., 2011. Technology ventures: from idea to enterprise. McGraw-Hill.

Goldenberg, J. & Mazursky, D. 2002. Creativity in product innovation. Cambridge: Cambridge University Press.

Osterwalder, A., 2010. Business model generation.

Wasserman, N., 2012. The founder's dilemmas: Anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup. Princeton University Press.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
תוכנית השיעורים עשויה להשתנות לפי זמינותם של מרצים אורחים. גרסה עדכנית תועלה למודל (moodle2.huji.ac.il) לפני תחילת כל סמסטר בו ניתן הקורס. פרטי הסילבוס אשר במודל יחשבו לעדכניים ביותר.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה