לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי - 54239
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי מגדר

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ענבל וילמובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inbiloo@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: רביעי 13:00-14:00

מורי הקורס:
ד"ר ענבל וילמובסקי

תאור כללי של הקורס:
מחקר פמיניסטי הוא מחקר בעל שאיפות לשינוי פוליטי הן בזירת המחקר והן בעולם החברתי אשר בתוכו מתקיים המחקר. מחקר פמיניסטי שואף לייצר ידע המתבסס על חוויות של נשים בתחומי החיים השונים וחוויות של גברים ביחס להבניות מגדריות. זהו מחקר הפועל מתוך מודעות ליחסי הכוחות ההירארכי בין חוקרות/ים ומשתתפות/ים ולחוסר השוויון המגדרי הקיים בחברה.בקורס זה אנו נבחן יחד את המושג מחקר פמיניסטי וסוגיות העולות מתוכו, כפי שבאות לידי ביטוי הן בזירה האקדמית והן בפעילות בשטח וביחסי הגומלין ביניהן. נבחן סוגיות מרכזיות במחקר הפמיניסטי על הציר של אפיסטמולוגיה, מתודולוגיה ושיטות מחקר ונשלב קריאה תיאורטית ומחקרית עם עבודה פרטנית תוך שימוש במהלכים רפלקסיביים המאפיינים את המהלך המחקרי. הקריאה בקורס תבסס על מאמרים תיאורטיים מכוננים ומאמרים המביאים דוגמאות למחקרים פמיניסטיים ודנים בהיבטים מתודולוגיים שונים.

מטרות הקורס:
הקורס מהווה מסגרת למידה וחשיבה מתקדמת עבור סטודנטים/ות המעוניינים/ות להרחיב את הידע המתודולוגי שלהם לקראת כתיבת עבודת מחקר מנקודת מבט מגדרית ביקורתית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה סטודנטים יהיו מסוגלים להבין את הקשר בין שיטות מחקר ובין תפיסות תיאורטיות פמיניסטיות, להכיר שיטות מחקר שונות וסוגיות במחקר פמיניסטיות ולדעת ליישם אותן באופן בסיסי

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה והשתתפות פעילה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים משותפים, הגשת דו"חות קריאה משיעור לשיעור ותרגילי הכנה לעבודה המסכמת.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. אפיסטמולוגיה פמיניסטית
2. הקשרים מקומיים של מחקר
3. בחירת שדה מחקר וגיבוש שאלת מחקר ראשונית
4. מחקר פמיניסטי בשיטה כמותנית
5. מחקר איכותני ומחקר פמיניסטי
6. ראיון
7. תצפית
8. קריאה פרשנית במחקר פמיניסטי
9. ניתוח נתונים
10. כתיבה
11. מחקר פעולה ושינוי חברתי
12. סוגיות אתיות


חומר חובה לקריאה:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

חומר לקריאה נוספת:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הגשת העבודה מותנית בהשתתפות פעילה בשיעורים, בהגשת מטלות הקריאה והכתיבה ובאישור הנושא על ידי המרצה בכתב.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה