לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורשה וסביבה ברכישת שפה - 51855
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר ענבל ארנון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inbal.arnon@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 11-12 בתיאום במייל

מורי הקורס:
ד"ר ענבל ארנון

תאור כללי של הקורס:
בקורס נבחן את הספרות העדכנית בנושא השפעת של סביבה ותורשה על הבדלים בין אישיים ברכישת שפה.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים ילמדו איך להציג מאמר בצורה ביקורתית, יכירו את המחקר העדכני וילמדו על השאלות התיאורטיות בתחום

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יעודכן לקראת סמסטר ב

חומר חובה לקריאה:
TBA

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה