לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: למידה ודיסלקציה ב' - 51308
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): nרב אחישר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msmerava@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום אישי

מורי הקורס:
פרופ מירב אחישר

תאור כללי של הקורס:
סמינר מחקר

מטרות הקורס:
התנסות בתכנון וביצוע מחקר מעשי

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

רכישת ניסיון בתכנון וביצוע סדרה של ניסויים וכן בניתוח נתונים

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: הצגת הנושא הכללי ע"י המורה והצגות סטודנטים. כן ייערכן דיונים בכיתה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הרצת ניסויים התנהגותיים וניסויי הדמיה (fMRI/ERP) לבחינת יכולות קריאה באוכלוסייה הכללית ובקרב משתתפים דיסלקטים

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
הערכת הקורס : השתתפות בדיונים במהלך ביצוע המחקר-20%
דוח המסכם את הניסוי שבוצע ותוצאותיו -80%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה