לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

כתיבה אקדמית - קורס מלווה לעבודה סמינריונית - 51111
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ליאת נצר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: liat.netzer@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב ליאת נצר

תאור כללי של הקורס:
הקורס הינו קורס בן 6 מפגשים שיערך בתחילת סמסטר ב. הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לתהליך הכתיבה האקדמית החל בבחירת נושא, המשך בתהליך העבודה וכלה בכתיבה עצמה.

מטרות הקורס:
הקורס נועד להעניק למשתתפיו כלים בכתיבה מחקרית שיסייעו לכם בדרככם האקדמית בכלל, ובפרט ללוות את תהליך כתיבת העבודה הסמינריונית בפסיכולוגיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

עם סיומו של הקורס יהיו בידי הסטודנטים מרבית הכלים הנחוצים לכתיבת העבודה הסמינריונית שלהם בפסיכולוגיה. הקורס יהיה מועיל יותר עבור הסטודנטים ככל שיביאו יותר ממחקריהם ומהתלבטויותיהם לקורס.

דרישות נוכחות (%):
66%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
במסגרת הקורס יעלו התכנים הבאים: בחירת ומיקוד נושא, קריאה ביקורתית, חיפוש חומר, בניית ראשי פרקים, הכתיבה בפועל.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 40 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
העומדים בדרישות הקורס – נוכחות בארבעה מפגשים לפחות, הגשת מטלות הביניים, והגשה של מטלת כתיבה - יהיו זכאים לנ"ז אחת (השתתפות פעילה).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה