לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - א' - 37954
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): נילי מור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nilly.mor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 10-11

מורי הקורס:
פרופ נילי מור

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס נדון במחקר אודות תהליכים קוגניטיביים ורגשיים בהפרעות דיכאון וחרדה. נסקור מחקר בנושאים כגון התפקיד של תהליכי קשב, פרשנות וזכרון כמשמרים הפרעות אלו. כמו כן, נעסוק בהשלכות תהליכים אלו להתערבות בהפרעות אלו.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לחשוף סטודנטים למחקר בתחום של פסיכופתולוגיה ניסויית בהקשר של דכאון וחרדה. סטודנטים יחשפו למודלים תיאורטיים ולתרגום שלהם לפרדיגמות מחקריות. הקורס מדגיש חשיבה ביקורתית על מחקר עדכני.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להשוות פרדיגמות מחקריות
2. לסכם תיאוריות מרכזיות

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: דיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הטיות בקשב, זכרון ופרשנות בדכאון ובחרדה
2. התערבויות קוגניטיביות לשינוי הטיות
3. חשיבה שלילית ורומינטיבית
4. ויסות רגש

חומר חובה לקריאה:
Waters et al., 2008
Schmidt et al., 2009
Kircanski, Joormann, & Gotlib, 2012
LeMoult et al., 2016
Bem, 2003

Lee, Mathews, Shergill & Yiend, 2016
Hertel et al., 2014
Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991

Cohen et al., 2015
Tran, Hertel & Joormann, 2011

חומר לקריאה נוספת:
0

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה