לפני שאתם כותבים רצוי לקרוא את מסמך ה- FAQ תשובות לשאלות נפוצות שחובר על סמך מאות מכתבים שהגיעו אלינו.
עבור פניות של תלמידים ונרשמים לאוניברסיטה בנושאים אשר אינם קשורים לשנתון, אנא השתמשו
בטופס פניות מיוחד.
שאילות על השנתון, דיווח תקלות, בעיות, תמיכה ללחוץ בטופס פניות