לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבריינות נוער - סוגיות נבחרות - 61792
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עודדה שטיינברג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: odeda.steinberg@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר עודדה שטיינברג

תאור כללי של הקורס:
אלימות בני נוער הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא אלימות בקרב בני הנוער כגון: הסיבות לעליה ברמת האלימות בגיל ההתבגרות בהשוואה לילדות, מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, אלימות בני נוער וריבוד חברתי, אלימות בבתי הספר, חשיפה לאלימות במדיה והתנהגות אלימה , אלימות בזמן הבילוי, הקשר בין גורמי מצב ואלימות, הבדלי מגדר וכנופיות הנוער. כמו כן, נעסוק בסוגיות הקשורות לחברה בישראל ובכללן: השפעת המצב הביטחוני על שיעורי פשיעת הנוער, ואלימות ופשיעה בקרב מתבגרים מהגרים. הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת תוכניות המניעה הקיימות, היבטים שונים של חוק הנוער והטיפול בנוער עבריין. חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה 20% רפראט 80% כתיבת עבודה.

מטרות הקורס:
הבנת הסיבות לעליה ברמת האלימות בגיל ההתבגרות בהשוואה לילדות, הבנת מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, הכרת מאפייני אלימות בני הנוער והריבוד החברתי, מאפייני האלימות בבתי הספר, הבנת ההשפעות של חשיפה לאלימות במדיה ולהתנהגות אלימה, אלימות בזמן בילוי, הבנת הקשר בין גורמי מצב ואלימות, וזיהו הבדלי מגדר וכנופיות הנוער.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנט יהיה מסוגל להסביר את הסיבות לעליה ברמת האלימות בגיל ההתבגרות בהשוואה לילדות, יכיר את מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, יבין מהי אלימות בני נוער והשפעת הריבוד החברתי על האלימות. הסטודנט יכיר את מאפייני האלימות בבתי הספר ואת ההשפעה של חשיפה לאלימות במדיה והקשר שלה להתנהגות אלימה. כמו כן, הסטודנט יכיר את מאפייני האלימות בהקשר לסוגיה הישראלית: השפעת המצב הביטחוני על שיעורי פשיעת הנוער, ואלימות ופשיעה בקרב מתבגרים מהגרים.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אלימות בני נוער.
מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה.
מאפייני האלימות בבית הספר.
השפעת החשיפה למדיה על אלימות.
סוגיית האלימות בהקשר הישראלי.

חומר חובה לקריאה:
חוקי הנוער והמדיניות הנוהגת
השינויים העיקריים של תיקון 14 לחוק הנוער
חוקי הנוער והמתח בין ענישה ושיקום

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
רפרט

מידע נוסף / הערות:
הרכב הציון מבוסס על 80 אחוז ציון העבודה ו 20 אחוז מצגת בכיתה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה