לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

לחם לאכול ובגד ללבוש - תרבות חומרית בקרב יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים - 13940
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' מרים פרנקל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: miriam.frenkel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ב' 14.30

מורי הקורס:
פרופ מרים פרנקל

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בתרבות החומרית של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים ובזיקה בינה לבין ההיסטוריה והחברה היהודית במרחב האסלאמי.

מטרות הקורס:
להתוודע אל התרבות החומרית של יהודי ארצות האסלאם ולהכיר בחשיבותה של תרבות חומרית להכרת החברה היהודית בימי הביניים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יתודעו אל הספרות המחקרית הענפה העוסקת בתרבות חומרית ובחשיבותה להכרת החברה האנושית . הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח תעודות גניזה, לשאוב מתוכן את האינפורמציה הגלומה בהן על תרבות חומרית ולהבין את משמעותה.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: שילוב של הרצאות פרונטאליות, תרגילים בקריאת תעודות ודיונים בכיתה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תינתן בתחילת הקורס

חומר חובה לקריאה:
רשימה ביבליוגראפית מפורטת תינתן בתחילת הקורס ותועלה למודל.

חומר לקריאה נוספת:
יינתן בתחילת הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה10 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה