תוצאות סקר שביעות רצון מההוראה

הזדהות

לידיעתכם,
• תוצאות הסקר נגישות לסגל האוניברסיטה ותלמידיה
• דוחות הערכה מתפרסמים בשנתון בתנאי שאחוז המשיבים למשאל בקורס הוא 40% לפחות.
• החל משנת לימודים תש"פ לא מתפרסמים בשנתון דוחות הערכה של מורים בשנת ההוראה הראשונה שלהם באוניברסיטה .
מורים מצטיינים לשנת תשפ"א - סגל אקדמי בכיר
יש להזדהות כמקובל: מספר זהות 8 ספרות ללא ספרה ביקורת.
קוד המופק ע"י מחולל סיסמאות (לבעלי מחולל כזה) או מחולל סיסמאות במסרון

להפקת קוד חד פעמית במסרון כאן , הסיסמא תקפה ל 2 דקות.


 
תמונה שמציגה קוד אימות
Reload Captcha Image