English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי החברה : כלכלה
Selected Topics in Information Economics B נושאים נבחרים בכלכלת אינפורמציה ב'   |  57441
עבודה בכתב ש' 1 נק' 2 סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
1707 חבר (הר הצופים)1707 חבר ...

12:15-10:30
יום ה'
סמסטר ב
(א) שעור פרופ אילן קרמר
הערות:
הקורס יתקקים למרכז לרציונליות בגבעת רם.
Comments:

 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem