English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי החברה : תכנית משולבת:פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה
ECONOMIC HISTORY היסטוריה כלכלית   |  54121
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב ש' 2 נק' 4 סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס
אולם/קמפוס סוג המפגש/מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
1709 חבר (הר הצופים)
1708 חבר (הר הצופים)


14:15-12:30
14:15-12:30
יום ב'
יום ד'
סמסטר א'
סמסטר א'
שות פרופ נ זוסמן
הערות:
קורס 54121 במקום הקורס 57582 שניתן בשנים קודמות ע"י המחלקה לכלכלה
קורס 54121 לא יזכה בנ"ז למי שלמד קורס 57582 הסטוריה כלכלית,
הקורס אינו פתוח למי שלמד קורס 57612 נושאים נבחרים בהיסטוריה כלכלית.
לתלמידי המחלקה לכלכלה תנאי קדם לקורס: ציון עובר מחירים א' ומחירים ב'
Comments:
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem