English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי הרוח : היחידה ללימודי שפות
French: Beginners 1 צרפתית: מתחילים א'   |  31040
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב ש' 2 נק' 4 סמסטר א' נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס סוג המפגש/מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
2402 רוח (הר הצופים)
2402 רוח (הר הצופים)
בקמפוס
בקמפוס
18:15-16:30
18:15-16:30
יום א'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(א) תרג גב אליקס גלוץ
2402 רוח (הר הצופים)
2402 רוח (הר הצופים)
בקמפוס
בקמפוס
20:15-18:30
20:15-18:30
יום א'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(ב) תרג גב אליקס גלוץ
2502 רוח (הר הצופים)
2502 רוח (הר הצופים)
בקמפוס
בקמפוס
10:15-08:30
10:15-08:30
יום ג'
יום ה'
סמסטר א
סמסטר א
(ג) תרג מר יונתן בן דנון
גב אליקס גלוץ
הערות:
Comments:
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem