English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי הרוח : היחידה ללימודי שפות
Spanish: Beginners 1 ספרדית: מתחילים א'   |  31020
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב ש' 2 נק' 4 סמסטר א' נלמד בספרדית
    מועדי בחינות תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס סוג המפגש/מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
2331 רוח (הר הצופים)
2331 רוח (הר הצופים)
בקמפוס
בקמפוס
10:15-08:30
10:15-08:30
יום ב'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(א) תרג גב מריה קפלושניק
2202 רוח (הר הצופים)
2202 רוח (הר הצופים)
בקמפוס
בקמפוס
10:15-08:30
10:15-08:30
יום ב'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(ב) תרג גב ויויאנה הורביץ-גולדברג
2302 רוח (הר הצופים)
2302 רוח (הר הצופים)
בקמפוס
בקמפוס
20:45-19:00
20:15-18:30
יום ב'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(ג) תרג ד"ר מרדכי נלקן
הערות:
Comments:
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem