מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעים ביורפואיים (0602)
מדעים ביורפואיים במגמת ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה - דוקטורט (8242)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי בחירה שנה א'
.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Social & Communication Skills for Successful Young Scientists מיומנויות חברתיות למדעיניות/ים צעירות/ים   |   94602
רפרט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


שנה ב'

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Scientific writing and Presentation workshop for PhD Students סדנה לכתיבה מדעית והצגת עבודות מדעיות בפני קהל לתלמידי PHD   |   94683
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Social & Communication Skills for Successful Young Scientists מיומנויות חברתיות למדעיניות/ים צעירות/ים   |   94602
רפרט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


שנה ג'

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Scientific writing and Presentation workshop for PhD Students סדנה לכתיבה מדעית והצגת עבודות מדעיות בפני קהל לתלמידי PHD   |   94683
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Social & Communication Skills for Successful Young Scientists מיומנויות חברתיות למדעיניות/ים צעירות/ים   |   94602
רפרט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


שנה ד'


.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Social & Communication Skills for Successful Young Scientists מיומנויות חברתיות למדעיניות/ים צעירות/ים   |   94602
רפרט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


שנה ה'


.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Social & Communication Skills for Successful Young Scientists מיומנויות חברתיות למדעיניות/ים צעירות/ים   |   94602
רפרט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


שנה ו'


.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Social & Communication Skills for Successful Young Scientists מיומנויות חברתיות למדעיניות/ים צעירות/ים   |   94602
רפרט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem