מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעים ביורפואיים (0602)
המגמה לייעוץ גנטי (8026)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובהביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to Practical Genetic Counselling התנסות ראשונית בייעוץ גנטי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94910
עבודה שוטפת 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introductory Clinical Genetics גנטיקה קלינית בסיסית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94917
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Screening בדיקות גנטיות וסקרים לתלמידי ייעוץ גנטי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94920
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cancer genetics for genetic counsellors אונקוגנטיקה ליועצים גנטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94928
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Human Cytogenetics פרקים נבחרים בציטוגנטיקה של האדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94916
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |   81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to research project in genetic coun פרוייקט מחקר בייעוץ גנטי- מבוא
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94931
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


. יש ללמוד את הקורס הנ"ל בשנה א או בביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Fundamentals of Embryonic Development תהליכים בסיסיים בהתפתחות העובר   |   94634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
. תלמידים שלא למדו בתואר הבוגר קורס אנטומיה ישלימו בשנה א גם את קורס 94612 (כקורס השלמה- הנקודות אינן נצברות לתואר) . יש ללמוד אנטומיה לפני 94634ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction To Human Anatomy מבוא לאנטומיה של האדם לתלמידי מדעים ביו-רפואיים   |   94612
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובהביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
PRACTICAL GENETIC COUNSELLING ייעוץ גנטי מעשי   |   94909
פרויקט 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
ETHICAL ISSUES OF MODERN GENETICS סוגיות באתיקה של הגנטיקה המודרנית   |   94914
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
CLINICAL GENETICS גנטיקה קלינית   |   94915
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
GENETIC COUNCELING - WORKSHOP סדנת הכשרה למתן ייעוץ גנטי   |   94919
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
SONOGRAM AS A TOOL FOR PARENTAL DIAGNOSIS אולטרה סאונד באבחון טרום לידתי   |   94924
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Disability studies for genetic counsellors סוגיות בלימודי מוגבלות והשלכותיהן בייעוץ גנטי   |   94927
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
STATISTICAL METHODS FOR GENETIC COUNSELLING שיטות סטטיסטיות - לייעוץ גנטי   |   98429
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Research project in Genetic counselling פרוייקט מחקרי בייעוץ גנטי   |   94932
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Fundamentals of Embryonic Development תהליכים בסיסיים בהתפתחות העובר   |   94634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem