מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביורפואיים (0602)
בוגר במדב"ר שנים ב-ג בדגש גנטיקה וגנומיקה (6204)שנה ב'


קורסי חובה
קורסי ליבה,. לכל הדגשים בחוגביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to Neurobiology מבוא לנוירוביולוגיה   |   94605
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Investigational Histology for Bio Medical students היסטולוגיה מחקרית למדעים ביו רפואיים   |   94609
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology מיקרוביולוגיה   |   94619
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Immunology for Bio-Medical Students אימונולוגיה למדעים ביו רפואיים   |   94624
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to applied Molecular Biology מבוא לביולוגיה מולקולרית מעשית   |   94664
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biochemistry-Gene structure & expression ביוכימיה : החומר התורשתי והתבטאותו   |   94668
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
PYTHON FOR BIOMEDICAL SCIENCES פייתון למדעים ביו-רפואיים   |   76638
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Physiology of Human Body Systems פיזיולוגיה של מערכות גוף האדם   |   94639
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology-lab מיקרוביולוגיה-מעבדה   |   94623
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Metabolic and Physiologic Biochemistry ביוכימיה מטבולית ופיזיולוגית   |   94673
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Safety for second year students בטיחות שנה ב- מדב"ר   |   94686
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בקמפוס 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


דגש ראשי גנטיקה וגנומיקהביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
Advanced topics in data analysis נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה ובריאות הציבור   |   98449
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Clinical and scientific implication of the genomic revolution השלכות המהפכה הגנומית על הרפואה והמחקר   |   94615
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
R Programming Workshop סדנת תכנות ב-R   |   94636
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
An Overview of the Research in the Genetics and Genome Track הכרות עם מחקרי דגש גנטיקה וגנומיקה   |   94112
השתתפות פעילה 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
. ניתן לבחור קורס/ים מאגד זה - דגש חקר המחביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Mechanisms of synaptic Transmission מנגנונים מולקולריים של העברה סינפטית   |   94859
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. ניתן לבחור קורס/ים מאגד זה - דגש מיקרואורגניזמים ומערכת החיסוןביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Disease Causing Parasites in Human טפילים מחוללי מחלות בבני אדם   |   94617
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Bacterial World: Complexity , Insights and עולם החיידקים: מורכבות, תובנות ואתגרים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94618
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Immune System in Health and Disease המערכת האימונית בבריאות וחולי   |   94405
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. ניתן לבחור קורס/ים מאגד זה - דגש סרטן ומחלות מטבוליותביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Hallmarks of cancer הגידול הסרטני ומאפייניו   |   94631
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
Advanced topics in data analysis נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה ובריאות הציבור   |   98449
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
R Programming Workshop סדנת תכנות ב-R   |   94636
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. ניתן לבחור קורס/ים מאגד זה- קורסי בחירה שאינם בדגשיםהפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים
MOLECULAR BIOLOGY OF ANIMAL CELLS ביולוגיה מולקולרית של תאים אנימליים   |   72651
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Medicine in Judaism רפואה ביהדות   |   94813
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Stress Response Mechanisms- A Laboratory Course מנגנוני התגובה למצב עקה- קורס מעבדה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94116
מעבדה 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב :מדעי המחשב
INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE מבוא למדעי המחשב   |   67101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genomics and evolutionary medicine גנומיקה ואבולוציה רפואית   |   94692
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ג'


קורסי חובה
קורסי ליבה,. חובה לכל הדגשים בחוגביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Human Genetics גנטיקה של האדם   |   94622
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Fundamentals of Embryonic Development תהליכים בסיסיים בהתפתחות העובר   |   94634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem