מצב רגיל
תפריט נגישות

קיצורים לכותרות בדף זה


מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 14-04-2021

דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביורפואיים (0602)
המגמה לביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה (6029)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Metabolic Syndrome סינדרום מטבולי   |   94858
עבודה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור קורס 1 מרשימה זו. . יש להשתתף בסמינר אחד מרשימה זו (חובה להשתתף ב- 14 מפגשים). חובה לקחת את הסמינר בשנה אביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה למיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית   |   81839
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Medical Neurobiology Departmental Seminar סמינר המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית   |   94310
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biochemistry and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית   |   94311
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Immunology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן   |   94312
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Biology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן   |   94313
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר. . אפיק ביולוגיה מולקולריתביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular Structure and Function 1 התא- מבנה ותפקוד 1   |   81809
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |   81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Medicine and Oncogenomics רפואה מולקולרית ואונקוגנומיקה   |   94812
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר. . אפיק ביואינפורמטיקה.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure And Function of Proteins מבנה ותפקיד של חלבונים   |   81817
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Laboratory מרשתות למולקולות: גישות ניסויות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים-מעבד
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81820
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure and function of proteins מבנה ותפקיד של חלבונים-מעבדה   |   81821
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Experimental And Comp מרשתות למולקולות: גישות ניסוייות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81865
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to Bioinformatics מבוא לביואינפורמטיקה- מורחב   |   94510
פרויקט 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. תלמידים שתחום מחקרם אנדוקרינולוגיה יידרשו לקורס חובה זהביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Human Endocrinology פרקים באנדוקרינולוגיה של האדם   |   94853
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular, Molecular Immunology: Selected Issues אימונולוגיה תאית ומולקולרית: פרקים נבחרים   |   81803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Immunological Basis of Vaccines הבסיס האימונולוגי של תרכיבים   |   81807
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molec. & Cell Biol. of Growth Factors & Cytokines פקטורי גידול וציטוקינים - ביולוגיה מולקולרית ותאית   |   81891
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Physiology & Pathophysiology of Heat Stress פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של עקות חום והערכת הסביבה התרמית   |   94407
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
New molecular insights in renal diseases היבטים מולקולריים חדשים במחלות כליה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94412
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Viruses Inducing Cancer נגיפים מחוללי סרטן   |   94628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Fundamentals of Embryonic Development תהליכים בסיסיים בהתפתחות העובר   |   94634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Mechanisms of Aging מנגנונים מולקולריים של תהליך ההזדקנות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Aspects of Neoplastic Transformation היבטים גנטיים של תהליך ההתמרה הסרטנית   |   94809
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Selected Topics in Nutrition פרקים נבחרים בתזונה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94838
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biological Approaches to cancer therapy גישות ביולוגיות לטיפול בסרטן   |   94857
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Biology of Cancer ביולוגיה של הסרטן
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94861
רפרט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Mitrochondria: Molecular , Metabolic and Medical Perspectives מיטוכונדריה: היבטים מולקולריים, מטבוליים ורפואיים   |   94864
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Gene Therapy ריפוי גני   |   94905
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem