מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט




    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביורפואיים (0602)
המגמה לביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן (6028)



תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה




.



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Critical evaluation of scientific works קריאה ביקורתית של עבודות מדעיות: סמינר מוסמך לתלמידי המגמה שנה א'   |   94860
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'




יש לבחור קורס 1 מרשימה זו. . יש להשתתף בסמינר אחד מרשימה זו (חובה להשתתף ב- 14 מפגשים). חובה לקחת את הסמינר בשנה א



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה למיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית   |   81839
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Medical Neurobiology Departmental Seminar סמינר המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית   |   94310
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biochemistry and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית   |   94311
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Immunology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן   |   94312
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Biology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן   |   94313
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר.



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular, Molecular Immunology: Selected Issues אימונולוגיה תאית ומולקולרית: פרקים נבחרים   |   81803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Biology of Cancer ביולוגיה של הסרטן
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94861
רפרט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular Structure and Function 1 התא- מבנה ותפקוד 1   |   81809
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק א' - ביולוגיה של התא



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
System Biology of Transcription ביולוגיה מערכתית של השעתוק
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81806
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Computer Analysis of Genomic Data ניתוח ממוחשב של נתונים גנומיים   |   81808
פרויקט 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molec. & Cell Biol. of Growth Factors & Cytokines פקטורי גידול וציטוקינים - ביולוגיה מולקולרית ותאית   |   81891
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Adhesion Molecules & Cell Recognition מולקולות הדבקות ותהליכי היכרות בין תאית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94843
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Mitrochondria: Molecular , Metabolic and Medical Perspectives מיטוכונדריה: היבטים מולקולריים, מטבוליים ורפואיים   |   94864
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular and molecular mechanisms of CNS diseases מנגנונים תאיים ומולקולריים של מחלות מערכת העצבים   |   94815
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Animals Models of Human Diseases and Conditions מודלים גנטיים בבע"ח למחלות ותכונות אנושיות   |   81815
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular Structure and Function-2 התא- מבנה ותפקוד-2   |   81860
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


וגם


. אפיק ב' - אימונולוגיה



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Immunological Basis of Vaccines הבסיס האימונולוגי של תרכיבים   |   81807
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Antigen Presenting Cells: Dentritic Cells חיסוניות מוטבעת: תאים דנדריטים   |   81892
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק ג' - חקר הסרטן



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Viruses Inducing Cancer נגיפים מחוללי סרטן   |   94628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Aspects of Neoplastic Transformation היבטים גנטיים של תהליך ההתמרה הסרטנית   |   94809
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biological Approaches to cancer therapy גישות ביולוגיות לטיפול בסרטן   |   94857
משך הבחינה: 1.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Signalling pathways and targeted therapy in cancer מסלולי איתות וטיפול מוכוון בסרטן   |   94693
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Precision Medicine in Cancer- From Dreams to Reality רפואה מדויקת בסרטן- מחלום למציאות   |   94844
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. קורסים מומלצים שייחשבו כקורסי המגמה



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure And Function of Proteins מבנה ותפקיד של חלבונים   |   81817
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure and function of proteins מבנה ותפקיד של חלבונים-מעבדה   |   81821
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |   81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
New molecular insights in renal diseases היבטים מולקולריים חדשים במחלות כליה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94412
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Fundamentals of Embryonic Development תהליכים בסיסיים בהתפתחות העובר   |   94634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus





go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem