מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביורפואיים (0602)
המגמה למיקרוביולוגיה (6027)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור קורס 1 מרשימה זו. . יש להשתתף בסמינר אחד מרשימה זו (חובה להשתתף ב- 14 מפגשים). חובה לקחת את הסמינר בשנה אביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה למיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית   |   81839
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Medical Neurobiology Departmental Seminar סמינר המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית   |   94310
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biochemistry and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית   |   94311
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Immunology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן   |   94312
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Biology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן   |   94313
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


יש לבחור לפחות 2 קורסים מרשימה זו במהלך התואר.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular, Molecular Immunology: Selected Issues אימונולוגיה תאית ומולקולרית: פרקים נבחרים   |   81803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular Structure and Function 1 התא- מבנה ותפקוד 1   |   81809
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |   81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. תלמידים שלא למדו בתואר הבוגר קורס בביואינפורמטיקה נדרשים ללמוד קורס זה במהלך תואר המוסמך.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to Bioinformatics מבוא לביואינפורמטיקה- מורחב   |   94510
פרויקט 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות 14 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. . תלמידים הנדרשים לקורס השלמה בביואינפורמטיקה - הקורס בביואינפורמטיקה ייחשב כחלק ממכסת ה- 14 נ"ז חובה מאפיק זהביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
System Biology of Transcription ביולוגיה מערכתית של השעתוק
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81806
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Immunological Basis of Vaccines הבסיס האימונולוגי של תרכיבים   |   81807
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Computer Analysis of Genomic Data ניתוח ממוחשב של נתונים גנומיים   |   81808
פרויקט 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Workshop in Structural Biology סדנה בביולוגיה חישובית מבנית - מעבדה   |   81813
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure And Function of Proteins מבנה ותפקיד של חלבונים   |   81817
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Laboratory מרשתות למולקולות: גישות ניסויות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים-מעבדה   |   81820
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure and function of proteins מבנה ותפקיד של חלבונים-מעבדה   |   81821
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology, A centenary of perspective מאה שנים של מיקרוביולוגיה   |   81822
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biological Threats : The New Era in Microbiology איומים ביולוגיים: העידן החדש של מיקרוביולוגיה   |   81846
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Molecular Genetic Basis of Bacterial Adaptat הבסיס הגנטי לאלימות והשרדות של חיידקים גורמי מחלות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81847
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Workshop in Structural Biology סדנה בביולוגיה חישובית מבנית   |   81855
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Electron Microscopy מיקרוסקופית אלקטרונים - קורס יישומי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81858
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Experimental And Comp מרשתות למולקולות: גישות ניסוייות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים   |   81865
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cell And Molecular Biology of Pathogenic Parasites סדנא בביולוגיה מולקולרית ותאית של טפילים פתוגניים   |   81894
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Cell Biology of host-bacteria lpathogen interaction ביולוגיה תאית של חיידקים גורמי מחלות   |   86899
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Clinical and scientific implication of the genomic revolution השלכות המהפכה הגנומית על הרפואה והמחקר   |   94615
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Viruses Inducing Cancer נגיפים מחוללי סרטן   |   94628
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
Advanced topics in data analysis נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה ובריאות הציבור   |   98449
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biotechnology & Environment Sciences ביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה   |   81864
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Computerized Analysis Visualization of Biologica עיבוד ממוחשב וויזואליזציה של מידע ביולוגי ורפואי   |   81852
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem