מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביורפואיים (0602)
המגמה לגנטיקה של האדם-המסלול המחקרי (6026)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור קורס 1 מרשימה זו. . יש להשתתף בסמינר אחד מרשימה זו (חובה להשתתף ב- 14 מפגשים). חובה לקחת את הסמינר בשנה אביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה למיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית   |   81839
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Medical Neurobiology Departmental Seminar סמינר המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית   |   94310
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biochemistry and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית   |   94311
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Immunology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן   |   94312
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Biology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן   |   94313
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. אפיק א' - מולקולרי: הקורסים 94921 ו- 81850 הם חובהביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |   81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Genetics גנטיקה התפתחותית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94921
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


וגם


. אפיק ב' - קליני: שני הקורסים שלהלן חובה. ניתנים אחת לשנתיים לסירוגיןביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
CLINICAL GENETICS גנטיקה קלינית   |   94915
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introductory Clinical Genetics גנטיקה קלינית בסיסית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94917
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק ג' - כללי: שני הקורסים שלהלן חובהביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
ETHICAL ISSUES OF MODERN GENETICS סוגיות באתיקה של הגנטיקה המודרנית   |   94914
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Human Genetics Seminar-A סמינריון בגנטיקה של האדם-א'   |   94925
עבודה שוטפת 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק ד' - רמה מולקולריתביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Gene Therapy ריפוי גני   |   94905
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק ה' - רמת הכרומוזום והתא:ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Human Cytogenetics פרקים נבחרים בציטוגנטיקה של האדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94916
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק ו': רמת הפרט:ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Fundamentals of Embryonic Development תהליכים בסיסיים בהתפתחות העובר   |   94634
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Counselling ייעוץ גנטי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94906
עבודה סמינריוני 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
SONOGRAM AS A TOOL FOR PARENTAL DIAGNOSIS אולטרה סאונד באבחון טרום לידתי   |   94924
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. אפיק ז': רמת האוכלוסייה:ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
GENOME DIVERSITY & ANCIENT DNA שונות גנומית ודנ"א קדמוני בחקר מוצא האוכלוסיות   |   94912
עבודה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :בריאות הציבור ורפואה קהילתית
GENETIC EPIDEMIOLOGY אפידמיולוגיה גנטית   |   98450
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Stem Cells תאי גזע   |   94667
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Aspects of Neoplastic Transformation היבטים גנטיים של תהליך ההתמרה הסרטנית   |   94809
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Pre-implantation Genetic Diagnosis אבחון גנטי קדם השרשתי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94926
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.2 ש"ש 2.5 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cancer genetics for genetic counsellors אונקוגנטיקה ליועצים גנטיים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94928
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
Practical statistics using R סטטיסטיקה מעשית באמצעות R   |   88895
פרוסמינריון 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to systems biology מבוא לביולוגיה מערכתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94691
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
Quantitative Biological Research with Python מחקר ביולוגי כמותי בשפת פייתון
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   92847
עבודה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי המח וההתנהגות
Introduction to signal processing and data analysis מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים   |   78852
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :הוראת התכנות
Introduction to Algorithms מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים   |   76689
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
Quantitative Biological Research with Python מחקר ביולוגי כמותי בשפת פייתון
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   92847
עבודה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Systems Biology of Multicellular Organisms מבוא לביולוגיה מערכתית של אורגניזמים רב תאיים   |   94694
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem