מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעים ביורפואיים (0602)
מגמה ללימודי מחקר לתלמידי רפואה (6021)



תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Rotation course for MD/Ph.D students קורס סבב לתלמידי D.hP/DM   |   94862
עבודה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'




על התלמידים להירשם ל-15 נ"ז מתוך 3 אשכולות לפחות מבין 5 האשכולות שלהלן. אשכול א' - ביולוגיה מולקולרית ומיקרוביולוגיה



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Biology ביולוגיה מולקולרית   |   81850
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
System Biology of Transcription ביולוגיה מערכתית של השעתוק
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   81806
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


אשכול ב' - ביולוגיה תאית וחקר הסרטן



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular, Molecular Immunology: Selected Issues אימונולוגיה תאית ומולקולרית: פרקים נבחרים   |   81803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular Structure and Function 1 התא- מבנה ותפקוד 1   |   81809
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The Biology of Cancer ביולוגיה של הסרטן
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94861
רפרט 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Animals Models of Human Diseases and Conditions מודלים גנטיים בבע"ח למחלות ותכונות אנושיות   |   81815
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molec. & Cell Biol. of Growth Factors & Cytokines פקטורי גידול וציטוקינים - ביולוגיה מולקולרית ותאית   |   81891
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Adhesion Molecules & Cell Recognition מולקולות הדבקות ותהליכי היכרות בין תאית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94843
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


אשכול ג' - נוירוביולוגיה והתפתחות



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Development of Nervous System התפתחות מערכת העצבים - היבטים תאיים ומולקולריים   |   98122
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Highlights of Neurological Sciences: Basic & Clinical פרקים נבחרים במדעי הנוירולוגיה: אספקטים בסיסיים וקליניים   |   98827
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Demyelination Diseases & Regeneration In the CNS מחלות דהמיאלינציה ורגנרציה במערכת העצבים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   98825
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Genetics גנטיקה התפתחותית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94921
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


וגם


אשכול ד' - ביוכימיה וגנטיקה מולקולרית של האדם



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Molecular Mechanisms of Aging מנגנונים מולקולריים של תהליך ההזדקנות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Genetic Counselling ייעוץ גנטי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94906
עבודה סמינריוני 1.5 ש"ש 3 נ"ז שנתי
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


אשכול ה' - ביואינפורמטיקה



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure And Function of Proteins מבנה ותפקיד של חלבונים   |   81817
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Laboratory מרשתות למולקולות: גישות ניסויות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים-מעבדה   |   81820
מעבדה 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Structure and function of proteins מבנה ותפקיד של חלבונים-מעבדה   |   81821
מעבדה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Experimental And Comp מרשתות למולקולות: גישות ניסוייות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים   |   81865
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to Bioinformatics מבוא לביואינפורמטיקה- מורחב   |   94510
פרויקט 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'




. הקורס מיועד לתלמידי תכנית MD/PHD בלבד. ניתן להרשם אליו במהלך המוסמך או הדוקטוראט .



ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Time Management- Medicine and Research- MDPHD students ניהול זמן בין רפואה למחקר- לתלמידי MD-PHD   |   94856
השתתפות פעילה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס





  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem