מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

דף 1 מתוך 5

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5  העמוד הבא העמוד הבא

מדעים ביורפואיים (0602)
המגמה לנוירוביולוגיה (6020)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור קורס 1 מרשימה זו. . יש להשתתף בסמינר אחד מרשימה זו (חובה להשתתף ב- 14 מפגשים). חובה לקחת את הסמינר בשנה אביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Microbiology and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה למיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית   |   81839
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Medical Neurobiology Departmental Seminar סמינר המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית   |   94310
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Biochemistry and Molecular Biology Departmental Seminar סמינר המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית   |   94311
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Immunology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן   |   94312
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Developmental Biology and Cancer Research Departmental Seminar סמינר המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן   |   94313
עבודה שוטפת 0.5 ש"ש 1 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


יש לבחור לפחות 2 קורסים ועד 3 קורסים מרשימה זו. . אפיק ראשי: היבטים בסיסיים וקליניים של מדעי המח: : במידה ותבחר/י את 94101 או 94605 או את שניהם, חובה ללמוד אותם בשנה א. את 98827 ניתן לבחור ללמוד בשנה א או בביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Human Neuroanatomy נוירואנטומיה של האדם   |   94101
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Introduction to Neurobiology מבוא לנוירוביולוגיה   |   94605
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Highlights of Neurological Sciences: Basic & Clinical פרקים נבחרים במדעי הנוירולוגיה: אספקטים בסיסיים וקליניים   |   98827
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר. . אפיק א': נוירוביולוגיה מערכתית.ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
The eye and the visual system העין ומערכת הראיה   |   94863
רפרט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Mechanisims of pain perception and perpetuation for development of novel treatments למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה-מנגנונים של קליטה והנצחת כאב כמודל לפיתוח דרכי טיפול חדשניים   |   98105
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Personalized Medicine in Cancer and Neurodegenerative Diseases רפואה מותאמת אישית בסרטן ומחלות נוירו-דגנרטיביות   |   98824
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Demyelination Diseases & Regeneration In the CNS מחלות דהמיאלינציה ורגנרציה במערכת העצבים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   98825
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Neurons & Networks in the Mammalian Motor System מערכת העצבים המוטורית - תפקוד, ויסות ובקרה   |   98817
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Clinical Aspects and Molecular Basis of Psychiat היבטים קליניים ובסיס מולקולרי של הפרעות פסיכיאטריות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   98821
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Neurobehavioral Birth Defects: Mechanisms and Reversal מומי לידה נוירו-התנהגותיים: מנגנונים ותיקון   |   98501
רפרט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Neurobiology of Neurodegenerative Diseases נאורוביולוגיה של מחלות ניווניות   |   94601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Neuropsychiatry of the self in health and disease נוירופסיכיאטריה של העצמי בבריאות ובחולי   |   98813
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Chemosensory System Physiology and Information P פיזיולוגיה ועיבוד מידע במערכת הריח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94871
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר. . אפיק ב': נוירוביולוגיה תאית, מולקולרית והתפתחותית .ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Development of Nervous System התפתחות מערכת העצבים - היבטים תאיים ומולקולריים   |   98122
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Cellular and molecular mechanisms of CNS diseases מנגנונים תאיים ומולקולריים של מחלות מערכת העצבים   |   94815
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Hot topics in physiology of Neuronal Tissues סוגיות בוערות בפיזיולוגיה של רקמות עצביות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94868
רפרט 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Selected topics in neurogenetics: from developme אפיון גנטי של פעולת מערכת העצבים : מהתפתחות לתפקוד
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   94848
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר. . אפיק ג': שיטות וגישות מחקריות במדעי המוחביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Principles of Magnetic Resonance Neuro-Imaging עקרונות הדמיה מגנטית עצבית   |   98121
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Open Questions & Research Methodologies in Neuro שאלות וגישות מחקריות בנוירוביולוגיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   98819
רפרט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי המח וההתנהגות
Introduction to signal processing and data analysis מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים   |   78852
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Advanced Medical Imaging and Research דימות רפואי מתקדם ומחקרי   |   94846
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי המח וההתנהגות
From Classic to Contemporary Neuroscience מדעי המח מהקלאסי למודרני   |   78867
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Analysis of Neuronal Data using MATLAB עיבוד וניתוח ממוחשב של מידע עצבי בעזרת מטלב   |   94873
עבודה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. חובה להרשם לקורס ולסיים את הלומדה בקישור באתר לפני הכניסה למעבדות בקורס של 94101 או 94605ביה"ס למדעי הרפואה :מדעים ביורפואיים
Safety for second year students בטיחות שנה ב- מדב"ר   |   94686
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בקמפוס 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

go to 1   2   3   4   5  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem