מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה לחקלאות
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (0728)
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (2842)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
תוכנית לימודי ההכנה תהיה בהיקף שבין 30-15 נ"זהפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ECOLOGY אקולוגיה כללית   |   71530
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
FUNDAMENTAL GENETICS יסודות הגנטיקה   |   71012
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE-PLANT EVOLUTION מבוא למדעי הצמח התפתחות עולם הצמחים   |   71049
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT PHYSIOLOGY פיזיולוגיה של הצמח   |   71015
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי בעלי החיים
INTRODUCTION TO ANIMAL BIOLOGY מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים   |   71808
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY מבוא לביולוגיה מולקולרית   |   71065
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
FUNDAMENTALS OF SOIL SCIENCE יסודות מדע הקרקע   |   71018
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
GENERAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה כללית   |   71056
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
IRRIGATION PRINCIPLES עקרונות ההשקייה   |   71016
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem