מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה לחקלאות
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (0728)
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מחקרי (2840)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
Different approaches to environmental policies גישות למדיניות סביבתית במרחב   |   40422
משך הבחינה: 2.50 ש' מבחן ממוחשב בבית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
M.S.c SEMINAR IN AGRIC. & ENVIRONMENTAL QUALITY סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות   |   73504
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :חקלאות - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING VIA CRITICAL THINKING כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית   |   71105
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
Interdisciplinary Workshop on Environmental Issues סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה תשפא   |   49603
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
. במהלך התואר יש לבחור לפחות באחד מהקורסים הבאים שתחת קטגורית מדעי הסביבה / מדעי החברה-סביבההפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71977
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


קטגורית מבוא למדעי החברה-סביבהתכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


קורסים מומלצים להשלמת מכסת הנ"ז לתואר (על פי דרישות קדם אם קיימות)תכניות מיוחדות :בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
ENVIRONMENTAL LAW דיני סביבה   |   49601
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
Chemical Ecology in Plant Protection אקולוגיה כימית בהגנת הצומח   |   71126
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
INT. TO ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה   |   71148
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
BEHAVIORAL ECOLOGY OF POLLINATION אקולוגיה-התנהגותית של האבקה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71173
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :כלכלת סביבה וניהול
SELECTED ASPECTS OF THE ECONOMICS OF NATURAL RES כלכלת משאבי טבע למתקדמים   |   71183
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PLAN היבטים אפידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים   |   71915
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
BIOLOGICAL PEST CONTROL הדברה ביולוגית של מזיקים   |   71939
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
ENVIRONMENTAL ASPECTS IN WEED CONTROL היבטים סביבתיים בהדברת עשבים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71945
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
WATER QUALITY ASSESSMENTIN AQUACULTURE SYSTEMS שיטות להערכת איכות מים במערכות מדגה   |   71946
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
SOIL CHEMISTRY כימיה של הקרקע
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71972
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71977
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
MOLECULAR MICROBIAL ECOLOGY אקולוגיה מולקולרית בחיידקים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   73536
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
R-Programming for the Analysis of Ecological and שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ובמדעי הסביבה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   73555
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מטעים וצמחי נוי
FOREST ECOLOGY אקולוגיה של היער   |   71116
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71976
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT ECOLOGY אקולוגיה של צמחים   |   71911
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
The transition to a low carbon society: a 3-day field workshop in the desert המעבר לחברה דלת פחמן: שלושה ימים מחנה מחקר בערבה   |   40825
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
The politics of nature הפוליטיקה של הטבע   |   53603
עבודה סמינריונית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
AIR POLLUTION METEOROLOGY מטאורולוגיה וזיהום אויר   |   71608
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :גאוגרפיה
The Policy and Practice of Disaster Risk Reduction and Response מדיניות ניהול אסונות טבע   |   40883
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem