מצב רגיל
תפריט נגישות

קיצורים לכותרות בדף זה


מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 14-04-2021

הפקולטה לחקלאות
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (0728)
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - השלמה למחקר (2833)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי הרוח :אחר
MASTER THESIS-SUPPLEMENTRY PH.D עבודת גמר מחקרית למשלימים למחקר ולמתמחים למחקר   |   74446
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem