מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה לחקלאות
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעי הצמח בחקלאות (0724)
מדעי הצמח בחקלאות למוסמך - הכנה למוסמך (2442)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
תוכנית לימודי ההכנה תהיה בהיקף שבין 30-15 נ"זהפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
FUNDAMENTALS OF SOIL SCIENCE יסודות מדע הקרקע   |   71018
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
GENERAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה כללית   |   71056
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT PHYSIOLOGY פיזיולוגיה של הצמח   |   71015
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
IRRIGATION PRINCIPLES עקרונות ההשקייה   |   71016
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY מבוא לביולוגיה מולקולרית   |   71065
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
FUNDAMENTAL GENETICS יסודות הגנטיקה   |   71012
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE-PLANT EVOLUTION מבוא למדעי הצמח התפתחות עולם הצמחים   |   71049
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי בעלי החיים
INTRODUCTION TO ANIMAL BIOLOGY מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים   |   71808
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem