מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה לחקלאות
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הצמח בחקלאות (0724)
מדעי הצמח בחקלאות למוסמך - לא מחקרי (2441)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
SEMINAR IN PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות   |   71120
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :חקלאות - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING VIA CRITICAL THINKING כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית   |   71105
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
עליך לבחור סמינר מהחוג או מבין סמינרים מחוגים אחריםהפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים   |   71133
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
M.S.c SEMINAR IN FIELD AND VEGETABLE CROPS סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות   |   71140
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
M.S.c SEMINAR IN ANIMAL SCIENCES & VETERINARY סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה   |   71157
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מטעים וצמחי נוי
M.S.c SEMINAR IN HORTICULTURE סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי   |   71187
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גנטיקה והשבחה
M.S.c SEMINAR IN GENETICS AND BREEDING סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה   |   71192
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
M.S.c SEMINAR IN AGROECOLOGY AND PLANT HEALTH סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח   |   71193
השתתפות פעילה 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
M.S.c SEMINAR IN FIELD AND VEGETABLE CROPS סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות   |   71194
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הקרקע והמים
M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים   |   71199
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גנטיקה והשבחה
M.S.c SEMINAR IN GENETICS & BREEDING סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה   |   71961
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
M.S.c SEMINAR IN AGRIC. & ENVIRONMENTAL QUALITY סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות   |   73504
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
. קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)הפקולטה לחקלאות :מטעים וצמחי נוי
DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF GRAPEVINES ביולוגיה התפתחותית של הגפן   |   71111
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
TOPICS IN EPIGENETICS סוגיות נבחרות באפיגנטיקה   |   71121
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT MORPHOGENESIS AND DEVELOPMENT מורפוגזה והתפתחות בצמחים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71935
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מטעים וצמחי נוי
RESEARCH APPROACHES IN HORTICULTURE סדנת מחקר במטעים וצמחי נוי   |   71950
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גידולי שדה וירקות
SPECIALIZED METABOLITES IN CROPS חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא   |   71955
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :בעלי חיים ווטרינריה
SEPERATION METHODS IN BIOLOGY שיטות הפרדה בביולוגיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   73521
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוטכנולוגיה
BIOTECHNOLOGY AGRICULTURE ביוטכנולוגיה בחקלאות   |   73534
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT ECOLOGY אקולוגיה של צמחים   |   71911
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PHYTOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF VEGETATION IN ISRAEL פיטוגיאוגרפיה ואקולוגיה של צומח ישראל   |   71921
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
MOLECULAR ASPECTS OF PLANT DEFENSE היבטים מולקולאריים במנגנוני ההגנה של צמחים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71139
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71976
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
SIGNAL TRANSDUCTION IN PLANTS מעבר אותות בצמחים   |   71101
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
ECOLOCGY AND PHYSIOLOGY OF SEED GERMINATION אקולוגיה ופסיולוגיה של נביטת זרעים.
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71909
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
PLANT NATURAL PRUDUCTS & PHYTO-REMEDIATION צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71186
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
WORKSHOP -TRANSPORT ACROSS CELLULAR MEMBRANES סדנה -הובלה דרך ממברנות תאיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71970
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :גנטיקה והשבחה
DETECTION OF WILD GENETIC RESOURCES איתור,איסוף וניצול שונות גנטית במיני בר   |   71164
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מדעי הצמח בחקלאות
CHLOROPLASTS AND MITOCHONDRIA מיטוכונדריות וכלורופלסטים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   71190
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem