מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה לחקלאות
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעי הצמח בחקלאות (0724)
מדעי הצמח בחקלאות - משלים למחקר (2433)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי הרוח :אחר
MASTER THESIS-SUPPLEMENTRY PH.D עבודת גמר מחקרית למשלימים למחקר ולמתמחים למחקר   |   74446
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem