מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה למדעי החברה
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מדע המדינה במגמת ממשל משפט וחברה (3110)
מדע המדינה במגמת משפט, ממשל וחברה לא מחקרי (7223)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
. לימודי חובה במגמההפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Political Science - State of the Discipline מדע המדינה - מצב הדיסציפלינה   |   56996
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
How we Vote: Elections and Electoral Systems כיצד בוחרים: בחירות ושיטות בחירות   |   56874
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Law and Politics in Israel משפט ופוליטיקה בישראל   |   56701
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Law, Government, and Society - the Shaping of the Rules of the Game משפט, ממשל וחברה - הפוליטיקה שמאחורי כללי המשחק   |   56705
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
. קורסי בחירה מהמחלקה למדע המדינה ומהפקולטה למדעי החברה. מאגד זה יש לבחור 10 נקודות במהלך התואר. את עבודת הסמינר להשלמת התואר ניתן לכתוב רק באחד מהקורסים המפורטים באגד זה, מתחילים בספרות ...56 ומוגדרים כשו"ס.הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Issues of Government and Law סוגיות בממשל ומשפט   |   56084
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Democratic Legislatures: The Knesset in Perspective בתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: הכנסת במבט השוואתי   |   56828
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Issues in Israeli Democracy סוגיות בדמוקרטיה הישראלית   |   56805
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Structural Analysis of Netnyahu's Governments: Governability against Democracy? משילות נגד דמוקרטיה? ניתוח מבני של ממשלות נתניהו   |   56994
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Politics and Regimes in the Middle East פוליטיקה ומשטרים במזרח התיכון   |   56898
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Issues in Democratic Theory סוגיות בתאוריה דמוקרטית   |   56867
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Fundamental Issues in Political Theory: Ideologies סוגיות יסוד במחשבה פוליטית: אידיאולוגיות   |   56886
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Behavioral analysis of public administration and law ניתוח התנהגותי של מנהל ציבורי ומשפט   |   56702
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Israel, Jerusalem and Judea and Samaria - One Entity (?) ישראל, ירושלים ואזור יהודה והשומרון ישות אחת?   |   56137
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדיניות ציבורית
Policy in Israeli Society מדיניות בחברה הישראלית   |   59610
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי מגדר
Human rights, feminism and social change זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי   |   54259
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. קורסי בחירה מהפקולטה למשפטים. מאגד זה יש לבחור סך של 12 נקודות במהלך התואר.הפקולטה למשפטים :משפטים
GENDER AND LAW משפט ומגדר   |   62656
מבחן בית 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
The Military and Security in Israel Law צבא וביטחון במשפט הישראלי - סוגיות נבחרות   |   62624
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Legislation and education as tools for social change חקיקה וחינוך ככלים לשינוי חברתי   |   62299
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
ENVIRONMENTAL LAW:LOCAL AND GLOBAL PERSPECTIVE דיני איכות הסביבה: היבטים מקומיים וגלובליים   |   62409
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :קרימינולוגיה
CRIMINOLOGY & GENDER קרימינולוגיה ומגדר   |   61816
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :קרימינולוגיה
ASPECTS OF POLICING IN A DEMOCRATIC SOCIETY סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית   |   61772
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :קרימינולוגיה
HUMAN RIGHTS AND PUNISHMENT זכויות אדם וענישה   |   61907
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
WORKSHOP IN PUBLIC LAW AND HUMAN RIGHTS סדנה במשפט ציבורי וזכויות אדם   |   62628
עבודה שוטפת 1 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Workshop in Law and Economics- A סדנה במשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט- א'   |   62746
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Workshop in Law and Economics-B סדנה במשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט- ב'   |   62276
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Israel and international law ישראל במשפט הבין-לאומי   |   62383
מבחן בית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Introduction to Transitional Justice מבוא לצדק מעברי   |   62103
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Religion and Human Rights through the Lens of Film דת וזכויות אדם בראי הקולנוע   |   62323
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למשפטים :משפטים
Parliamentary Democracy and Law משפט פרלמנט ודמוקרטיה   |   62852
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem