מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 08-04-2020

הפקולטה למדעי החברה
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

סטטיסטיקה (0320)
סטטיסטיקה-בוגר-דו חוגי (7400)
שנה ב'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
PRINCIPLES AND APPLICATIONS IN STAT ANALYSIS עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי   |   52221
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Linear Algebra for Statistics אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים   |   52322
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Probability for Statistics students הסתברות לסטטיסטיקאים   |   52324
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
REGRESSION AND STATISTICAL MODELS רגרסיה ומודלים סטטיסטיים   |   52571
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data structures and algorithms מבני נתונים ואלגוריתמים   |   52411
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Data Analysis with R ניתוח נתונים עם R   |   52414
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Advanced Topics in Mathematics for Students of S נושאים מתקדמים במתמטיקה לסטטיסטיקאים ב'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52617
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRODUCTION TO ACTUARY מבוא לאקטואריה   |   52007
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Mathematical tools for data science כלים מתמטיים למדע הנתונים   |   52014
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ג'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
STATISTICS LAB מעבדה בסטטיסטיקה   |   52568
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Statistical Inference and Its Applications הסקה סטטיסטית ושימושיה   |   52325
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


. קורסי חובה להדגש במדע הנתוניםביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב :אינטרנט וחברה
DATA MINING ניתוח מאגרי מידע   |   47717
פרויקט 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Statistical learning and data analysis למידה סטטיסטית וניתוח נתונים   |   52525
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וא


קורסי חובת בחירה שנה ג'
וא


. קורס בחירה להדגש במדע הנתונים- חובה לבחור קורס 1 מתוך הרשימההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
GENERALIZED LINEAR MODELS מודלים לינארים מוכללים   |   52542
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
SMALL AREA ESTIMATION אמידה באזורים קטנים   |   52756
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
BIOSTATISTICAL METHODS שיטות ביוסטטיסטיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52755
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
CATEGORICAL DATA ANALYSIS ניתוח נתונים קטגוריים   |   52700
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Optimization in Data Science אופטימיזציה במדע הנתונים   |   52011
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Mathematical tools for data science כלים מתמטיים למדע הנתונים   |   52014
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ג'
. תלמידים שלא לומדים את ההדגש במדע הנתונים: במהלך התואר חובה ללמוד קורסי בחירה בהיקף 11 נ"ז. לתשומת לבכם - תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה מחוייבים במסגרת קורסי הבחירה לתואר בלימוד קורס בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות (במידה ושני חוגי הלימוד במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהחוגים ילמדו את הקורס באנגלית)הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
GENERALIZED LINEAR MODELS מודלים לינארים מוכללים   |   52542
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Advanced Topics in Mathematics for Students of S נושאים מתקדמים במתמטיקה לסטטיסטיקאים ב'
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52617
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
CATEGORICAL DATA ANALYSIS ניתוח נתונים קטגוריים   |   52700
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
PRINCIPLES OF EXPT DESIGN & SAMPLING METHODS עקרונות תכנון ניסויים ושיטות דגימה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52710
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
TOPICS IN ESTIMATION FROM SAMPLE FROM SURVEYS נושאים נבחרים באמידה בסקרי דגימה   |   52750
בחינת בית 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
BIOSTATISTICAL METHODS שיטות ביוסטטיסטיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52755
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
VARIANCE ESTIMATION IN SAMPLING FROM FINITE POPU אמידת שונות בדגימה מאוכולוסיות סופיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52747
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Mathematical tools for data science כלים מתמטיים למדע הנתונים   |   52014
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
INTRODUCTION TO ACTUARY מבוא לאקטואריה   |   52007
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
TIME SERIES ANALYSIS ניתוח סדרות עתיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52640
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem