מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 27-09-2021

הפקולטה למדעי החברה
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


סטטיסטיקה (0320)
סטטיסטיקה-בוגר-דו חוגי (7400)שנה ג'


קורסי חובההפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
STATISTICS LAB מעבדה בסטטיסטיקה   |   52568
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Statistical Inference and Its Applications הסקה סטטיסטית ושימושיה   |   52325
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ג'
. חובה ללמוד קורסי בחירה בהיקף 11 נ"ז. לתשומת לבכם - תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה מחוייבים במסגרת קורסי הבחירה לתואר בלימוד קורס בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות (במידה ושני חוגי הלימוד במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהחוגים ילמדו את הקורס באנגלית)הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Generalized Linear Models מודלים לינארים מוכללים   |   52542
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
VARIANCE ESTIMATION IN SAMPLING FROM FINITE POPU אמידת שונות בדגימה מאוכולוסיות סופיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52747
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Biostatistical Methods שיטות ביוסטטיסטיות   |   52755
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
TIME SERIES ANALYSIS ניתוח סדרות עתיות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52640
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Categorical Data Analysis ניתוח נתונים קטגוריים   |   52700
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Information theory and applications in statistics תורת האינפורמציה ויישומיה בסטטיסטיקה   |   52010
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Methods for detecting a change in distribution שיטות ניטור לזיהוי שינוי בהתפלגות   |   52888
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Topics in Estimation From Sample From Surveys נושאים נבחרים באמידה בסקרי דגימה   |   52750
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Geometry of information גיאומטריה של מידע   |   52020
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
PRINCIPLES OF EXPT DESIGN & SAMPLING METHODS עקרונות תכנון ניסויים ושיטות דגימה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   52710
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סטטיסטיקה
Bayesian methods for large-scale inference שיטות בייזיאניות בבעיות מרובות-פרמטרים   |   52114
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem