מצב רגיל
תפריט נגישות

קיצורים לכותרות בדף זה


מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-10-2020

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

חטיבות במדעי הרוח לתלמידי מדעי הטבע (5321)
חטיבה בהסטוריה של עם ישראל לתלמידי מדעי הטבע (8047)
שנה א'


קורסי חובה
. החטיבה בהיקף של 32 נ"ז לפחות. תלמידים המתמחים בתקופת בית שני, משנה ותלמוד, ובתקופת ימי הביניים חייבים בלימוד עזר בקורס "מכינה בתלמוד" והיקף החטיבה תהיה 36 נ"ז לפחות. קורסי המבואות: בשנים א'-ב' יש ללמוד שלושה מבואות בשלוש תקופות (12 נ"ז). לימוד שני מבואות בשנה א' בהתאם לשתי תקופות ההתמחות עפ"י בחירתך. לא ניתן להתמחות בשתי תקופות של העת החדשה.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
JEWS AND JUDAISM IN THE GRECO-ROMAN PERIOD ממדינת מקדש לעם הספר - מבוא לתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד   |   13144
משך הבחינה: 2.50 ש' מבחן ממוחשב בבי 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Under the Cross- Jewish Life in Medieval Europe בצל הצלב: חיי היהודים בימי הביניים באירופה הנוצרית   |   13321
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Under the Crescent- Medieval Jewish life in the Lands of Islam בצל הסהר- חיי היהודים בימי הביניים בארצות האסלאם   |   13322
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Early Modern Period 1500-1850 מבוא לעת החדשה המוקדמת 1500-1850   |   13043
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Late Modern Period 1850-2000 מבוא לעת החדשה המאוחרת 1850-2000   |   13062
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
. תרגילים שנה א' בתקופת בית שני, משנה ותלמוד: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
SRCS. TO EVENTS IN 2ND TEMPLE & TALMUDIC PERIODS ממקורות למאורעות בימי הבית השני, המשנה והתלמוד   |   13020
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Sources for the Study of Ancient Jewish History מקורות לחקר תולדות היהודים בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית   |   13246
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. תרגיל שנה א' בתקופת ימי הביניים: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Social History of the Medieval Jews under Islam- Basic Sources קריאה במקורות להכרת החברה היהודית בארצות האסלאם בימי הביניים   |   13439
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


. תרגיל שנה א' בתקופת העת החדשה המוקדמת: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד. לא ניתן להתמחות בשתי תקופות של העת החדשה. על התלמיד לבחור בין התקופה המוקדמת למאוחרת.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Jewish Society in the 17th-19th Centuries עידן של תמורות: יהודים במאות יז-יט   |   13024
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


. תרגילים שנה א' בתקופת העת החדשה המאוחרת: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד. לא ניתן להתמחות בשתי תקופות של העת החדשה. על התלמיד לבחור בין התקופה המוקדמת למאוחרת.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Sources for the Study of Late Modern Jewish History מקורות לתולדות היהודים בעת החדשה המאוחרת   |   13228
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Social Sciences of Jews מדעי החברה של היהודים   |   13220
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. מכינה בתלמוד: קורס חובה לתלמידים המתמחים בתקופת בית שני, משנה ותלמוד ובתקופת ימי הביניים. נ"ז של הקורס אינן חלק ממכסת נ"ז של החטיבה. דהיינו, תלמיד המתמחה בתקופות הנ"ל יסיים את החטיבה ב- 36 נ"ז. מומלץ ללמוד בשנה א'. יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (B) מכינה בתלמוד (ב)   |   07151
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (C) מכינה בתלמוד (ג)   |   07152
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
. בשנה ב' יש לסיים לימוד שלושת המבואות בשלוש תקופות (12 נ"ז).הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
JEWS AND JUDAISM IN THE GRECO-ROMAN PERIOD ממדינת מקדש לעם הספר - מבוא לתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד   |   13144
משך הבחינה: 2.50 ש' מבחן ממוחשב בבי 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Under the Cross- Jewish Life in Medieval Europe בצל הצלב: חיי היהודים בימי הביניים באירופה הנוצרית   |   13321
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Under the Crescent- Medieval Jewish life in the Lands of Islam בצל הסהר- חיי היהודים בימי הביניים בארצות האסלאם   |   13322
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Early Modern Period 1500-1850 מבוא לעת החדשה המוקדמת 1500-1850   |   13043
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Late Modern Period 1850-2000 מבוא לעת החדשה המאוחרת 1850-2000   |   13062
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
. תרגילים שנה א' בתקופת בית שני, משנה ותלמוד: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
SRCS. TO EVENTS IN 2ND TEMPLE & TALMUDIC PERIODS ממקורות למאורעות בימי הבית השני, המשנה והתלמוד   |   13020
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Sources for the Study of Ancient Jewish History מקורות לחקר תולדות היהודים בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית   |   13246
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. תרגיל שנה א' בתקופת ימי הביניים: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Social History of the Medieval Jews under Islam- Basic Sources קריאה במקורות להכרת החברה היהודית בארצות האסלאם בימי הביניים   |   13439
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


. תרגיל שנה א' בתקופת העת החדשה המוקדמת: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד. לא ניתן להתמחות בשתי תקופות של העת החדשה. על התלמיד לבחור בין התקופה המוקדמת למאוחרת.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Jewish Society in the 17th-19th Centuries עידן של תמורות: יהודים במאות יז-יט   |   13024
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


. תרגילים שנה א' בתקופת העת החדשה המאוחרת: בשנה א'-ב' יש ללמוד שלושה תרגילים של שנה א'. שני תרגילים בהתאם לתקופת ההתמחות והתרגיל השלישי בהתאם למבוא השלישי שנלמד. לא ניתן להתמחות בשתי תקופות של העת החדשה. על התלמיד לבחור בין התקופה המוקדמת למאוחרת.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Sources for the Study of Late Modern Jewish History מקורות לתולדות היהודים בעת החדשה המאוחרת   |   13228
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Social Sciences of Jews מדעי החברה של היהודים   |   13220
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. מכינה בתלמוד: קורס חובה לתלמידים המתמחים בתקופת בית שני, משנה ותלמוד ובתקופת ימי הביניים. נ"ז של הקורס אינן חלק ממכסת נ"ז של החטיבה. דהיינו, תלמיד המתמחה בתקופות הנ"ל יסיים את החטיבה ב- 36 נ"ז. חובה לסיים עד סוף שנה ב'. יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (B) מכינה בתלמוד (ב)   |   07151
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (C) מכינה בתלמוד (ג)   |   07152
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


. תרגילים מתקדמים וסמינרים בתקופת בית שני, משנה ותלמוד: בשנים ב' - ג' יש ללמוד בתקופת ההתמחות הראשית 8 נ"ז תרגילים מתקדמים וסמינרים. בתקופת ההתמחות המשנית יש ללמוד 6 נ"ז תרגילים מתקדמים וסמינרים. יש לכתוב עבודת סמינר אחת בתקופה הראשית. כתיבת העבודה אינה מזכה בנ"ז , אך ציון העבודה ייחשב בשקלול הסופי לתואר ב- 4 נ"ז. ניתן לכתוב עבודה סמינריונית רק בקורס מסוג "סמינר" או "שוס".הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
THE HASMONEAN STATE מדינת החשמונאים   |   13070
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem