מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 29-09-2020

הפקולטה למדעי הטבע
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


חטיבות במדעי הרוח לתלמידי מדעי הטבע (5321)
חטיבה במקרא לתלמידי מדעי הטבע (8046)
שנה א'


קורסי חובה
לימודי חובה - יש לבחור קורס מכינה אחד מבין השלושה (מומלץ ללמוד בשנה א'). כמו כן חובה להשתתף פעם אחת בסיור. קורס 21564 - "מבוא לספרות יהודית מימי הבית השני: היבטים פרשניים" ימלא את הדרישה בקורס מס' 21350 הפרשנות היהודית העתיקה.הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (B) מכינה בתלמוד (ב)   |   07151
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (C) מכינה בתלמוד (ג)   |   07152
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


(תרגיל שנה א') יש לבחור אחד משני הקורסים הבאים: 1. קורס מס' 21113 - עיונים בספר יהושע 2. קורס מס' 21111 - עיונים בספר מלכיםהפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
BOOK OF JUDGES ספר שופטים: בין מקורות לעריכה   |   21109
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
STUDIES IN THE BOOK OF KINGS עיונים בספר מלכים   |   21111
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


שנה ב'


וגם


תלמידי החוג חייבים קורסי סמינר ומונוגרפיות בהיקף של 8 נ"ז סה"כ. הסמינרים למ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים, באישור המרצה בהיקף של עד 4 נ"ז . חובת כתיבת עבודת סמינר אחת בתואר.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
The Jacob Cycle - the crooked shall be made straight והיה העקוב למישור - מחזור סיפורי יעקב   |   21516
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
Psalms from the Second Temple Period Psalms from the Second Temple Period   |   21284
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
FROM THE DAWN OF ISRAEL UNTIL THE PERSIAN PERIOD תולדות עם ישראל - משחר ימיו עד התקופה הפרסית   |   13109
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
The Book of Amos as a Source for the History of Israel in the 8th Century BCE ספר עמוס: מקור לתולדות עם ישראל במאה השמינית לפה"ס   |   21340
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


וגם


שנה ג'


וגם


תלמידי החוג חייבים קורסי סמינר ומונוגרפיות בהיקף של 8 נ"ז סה"כ. הסמינרים למ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים, באישור המרצה בהיקף של עד 4 נ"ז . חובת כתיבת עבודת סמינר אחת בתואר.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
The Jacob Cycle - the crooked shall be made straight והיה העקוב למישור - מחזור סיפורי יעקב   |   21516
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
Psalms from the Second Temple Period Psalms from the Second Temple Period   |   21284
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
FROM THE DAWN OF ISRAEL UNTIL THE PERSIAN PERIOD תולדות עם ישראל - משחר ימיו עד התקופה הפרסית   |   13109
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי מקרא
The Book of Amos as a Source for the History of Israel in the 8th Century BCE ספר עמוס: מקור לתולדות עם ישראל במאה השמינית לפה"ס   |   21340
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem