מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה למדעי הטבע
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדעי הצמח (0572)
מדעי הצמח - דוקטורט (8210)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
. תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת תשפ"א מחויבים ללמוד את הקורס בשנה ב' בתואר ד"ר לסטודנטים אלו, החובה שלהם לסגירת התואר היא 14 נ"זהפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Graduate Students Research Seminar סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במדעי החיים   |   86911
עבודה סמינריונית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
. יש לבחור 2 נ"ז מרשימה זו. יש לבחור אחד מהקורסים הבאים במהלך התוארהפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Science סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
SCIENTIFIC COMMUNICATION תקשורת מדעית   |   69814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי בחירה שנה ב'
יש לבחור 2 נ"ז מרשימה זו. . יש לבחור אחד מהקורסים הבאים במהלך התוארהפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Science סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Graduate Students Research Seminar סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במדעי החיים   |   86911
עבודה סמינריונית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
SCIENTIFIC COMMUNICATION תקשורת מדעית   |   69814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ג'


.הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Graduate Students Research Seminar סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במדעי החיים   |   86911
עבודה סמינריונית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
SCIENTIFIC COMMUNICATION תקשורת מדעית   |   69814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Science סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ד'

הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Graduate Students Research Seminar סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במדעי החיים   |   86911
עבודה סמינריונית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
SCIENTIFIC COMMUNICATION תקשורת מדעית   |   69814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Science סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ה'

הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Graduate Students Research Seminar סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במדעי החיים   |   86911
עבודה סמינריונית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
SCIENTIFIC COMMUNICATION תקשורת מדעית   |   69814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Science סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ו'

הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Graduate Students Research Seminar סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במדעי החיים   |   86911
עבודה סמינריונית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :כימיה
SCIENTIFIC COMMUNICATION תקשורת מדעית   |   69814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי האטמוספירה
Workshop on English Usage for Graduate Students in Science סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים   |   82851
פרויקט 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem