מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 6

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4   5   6  העמוד הבא העמוד הבא

מדעי הצמח (0572)
מדעי הצמח - מוסמך מחקרי (4045)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Joint MSc Seminar A סמינריון מוסמך משותף א   |   86840
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה: להרשמה לקורסים חיצוניים ולא של המכון למדעי החיים יש לבצע הרשמה בחוג החיצוני (לדג חקלאות) לפני ההרשמה במערכותהפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים
PLANTS IN THE SERVICE OF MAN צמחים בשרות האדם   |   72639
מבחן בית 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים
AN INSIGHT INTO PLANT DEVELOPMENT מבט חטוף לעולם מופלא: התפתחות צמחים   |   72653
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
Biology of non-coding RNAs הביולוגיה של רנ"א לא- מקודד   |   88805
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
Stem Cells and Cloning תאי גזע ושיבוט   |   88819
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
INTERREL. BETWEEN MICROORG. & THEIR ENVIRONMENT התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם   |   89520
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הסביבה
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY מיקרוביולוגיה סביבתית   |   89777
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
Guided Reading in Community Ecology אקולוגיה של חברות - קריאה מודרכת   |   90705
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
PROTEIN STRUCTURE DETERMINATION BY NMR קביעת מבנה חלבונים בעזרת NMR   |   92619
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
protein design and evolution תכנון ואבולוציה של חלבונים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   92623
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
Protein Production from Academic to Therapy ייצור חלבונים: מאקדמיה לשימוש תראפי   |   92632
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
Geniuses, charlatans, cheaters and lucky fellows-on the great discoveries and great cheating in bio גאונים, שרלטנים,רמאים ובני מזל - על התגליות והרמאויות הגדולות ברפואה וביולוגיה   |   92840
פרוסמינריון 1.9 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
IRON AS METAL OF LIFE IN HEALTH AND DISEASE הברזל כמתכת החיים בבריאות ובחולי   |   92848
פרוסמינריון 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
STRUCTURAL ANALYSIS OF PROTEIN STRUCTURES ניתוח מבני חלבונים למטרות מחקר ניסיוני   |   92849
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביוכימיה מבנית ומולקולרית
Protein Production from Academic to Therapy ייצור חלבונים: מאקדמיה לשימוש תראפי   |   92632
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת
RED SEA PLANKTON הכרת הפלנקטון   |   76701
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
Practical statistics using R סטטיסטיקה מעשית באמצעות R   |   88895
פרוסמינריון 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי הצמח
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS סדנה בפיסיולוגיה ובביולוגיה מולקולרית של הצמח
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   93817
עבודה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :מדעי החיים
Advanced Biostatistics ביוסטטיסטיקה מתקדמת   |   72920
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
R-Programming for the Analysis of Ecological and שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ובמדעי הסביבה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   73555
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת
Marine Sedimentology סדימנטולוגיה ימית: איסוף, תיעוד וניתוח סדימנטים ממפרץ אילת   |   76702
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת
Marine Microbiology מיקרוביולוגיה ימית   |   76716
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר ב'
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת
MARINE PHOTOSYNTHESIS פוטוסינתזה ימית   |   76724
עבודה בכתב 3 ש"ש 6 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת
Biology and Ecology of Seagrasses in the Gulf of Eilat ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת   |   76713
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :אוקיינוגרפיה
BIOLOGY OF THE CORAL REEF ביולוגיה של אלמוגים   |   84863
עבודה בכתב 3.5 ש"ש 7 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :ביולוגיה תאית והתפתחותית
Cell Biology of host-bacteria lpathogen interaction ביולוגיה תאית של חיידקים גורמי מחלות   |   86899
עבודה שוטפת 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :גנטיקה
sex סקס   |   88180
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית ועברית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הטבע :אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
The evolution of the animal kingdom אבולוציה של עולם החי
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   90106
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה לחקלאות :מטעים וצמחי נוי
DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF GRAPEVINES ביולוגיה התפתחותית של הגפן   |   71111
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1.5 ש"ש 3 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4   5   6  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem