מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 24-02-2021

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

חטיבות בתלמוד והלכה (1027)
חטיבה בספרות התלמוד (1602)שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
. החטיבה יכולה להילמד כחטיבה מצומצמת בת 20 נ"ז או כחטיבה מורחבת בת 24 נ"ז ובה יש לכתוב עבודת סמינר*. * עבודת סמינר אינה נכללת במניין 120 נ"ז לתואר. על התלמידים המבקשים ללמוד בחטיבה לקבל את אישור יועץ החוג. כמו כן הם חייבים בייעוץ מפורט לפני כל שנת לימודים. מבנה החטיבה: מבואות 10 נ"ז, תרגיל/שיעור 10 נ"ז (לפחות בשני תחומים), סמינריון 4 נ"ז. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם יועץ החוג לתלמוד. מבואות 10 נ"ז. תלמידים חסרי רקע בתלמוד נדרשים ללמוד מכינה בתלמוד (לב.א. - אחת משלוש הקבוצות - או למ.א. לפי החלטת היועץ).הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (B) מכינה בתלמוד (ב)   |   07151
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (C) מכינה בתלמוד (ג)   |   07152
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. בחירת הקורסים בהתאם לרשום בשנתון (סעיף כט) ובתיאום עם יועץ החוג. תלמידים חייבים ללמוד קורסים בהיקף של 28 נ"ז סה"כ. חובת כתיבת עבודת סמינר אחת בתואר.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Babylonian Talmud: Chapter HaShutafin תלמוד בבלי: פרק השותפין   |   07130
מבחן בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
INTRODUCTION TO THE MISHNAH מבוא למשנה   |   07261
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Introduction to the Aggadic Midrashim מבוא למדרשי האגדה   |   07110
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Rome and the Jews in the Imperial Period Rome and the Jews in the Imperial Period   |   07147
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
The City of Rome and the Jews in Imperial Period- Excursion רומא ויהודיה בתקופה האימפריאלית- סיור   |   28861
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Palaeoraphic and Codicological Aspects of Talmud Manuscripts פליאוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי-היד התלמודיים   |   07149
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
THE SAGES OF SPAIN AND THEIR LITERATURE חכמי ספרד ותורתם   |   07342
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Tractate Shabbat מסכת שבת בראי מפרשיה   |   07142
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Temple in the Mishnah: Tractate Yoma המקדש במשנה מסכת יומא   |   07143
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
COMPETENCY EXAMINATION בדיקת בקיאות לתלמידי החוג לתלמוד   |   07600
עבודה שוטפת 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ב'


. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם יועץ החוג לתלמוד. מבואות 10 נ"ז. תלמידים חסרי רקע בתלמוד נדרשים ללמוד מכינה בתלמוד (לב.א. - אחת משלוש הקבוצות - או למ.א. לפי החלטת היועץ).הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (B) מכינה בתלמוד (ב)   |   07151
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (C) מכינה בתלמוד (ג)   |   07152
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. בחירת הקורסים בהתאם לרשום בשנתון (סעיף כט) ובתיאום עם יועץ החוג. תלמידים חייבים ללמוד קורסים בהיקף של 28 נ"ז סה"כ. חובת כתיבת עבודת סמינר אחת בתואר.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Babylonian Talmud: Chapter HaShutafin תלמוד בבלי: פרק השותפין   |   07130
מבחן בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
INTRODUCTION TO THE MISHNAH מבוא למשנה   |   07261
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Introduction to the Aggadic Midrashim מבוא למדרשי האגדה   |   07110
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Rome and the Jews in the Imperial Period Rome and the Jews in the Imperial Period   |   07147
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
The City of Rome and the Jews in Imperial Period- Excursion רומא ויהודיה בתקופה האימפריאלית- סיור   |   28861
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Palaeoraphic and Codicological Aspects of Talmud Manuscripts פליאוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי-היד התלמודיים   |   07149
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
THE SAGES OF SPAIN AND THEIR LITERATURE חכמי ספרד ותורתם   |   07342
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Tractate Shabbat מסכת שבת בראי מפרשיה   |   07142
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Temple in the Mishnah: Tractate Yoma המקדש במשנה מסכת יומא   |   07143
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור 4 נ"ז מרשימה זו בשנים ב',ג'. . קורסי סמינר: 4 נ"ז - בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם יועץ החוג לתלמוד.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Controversies over the Liturgical Texts in the Middle Ages פולמוסים על נוסח התפילה בימי הביניים   |   07132
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Babylonian Talmud עיונים בנוסח התלמוד הבבלי ובעריכתו   |   07148
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


וגם


.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
COMPETENCY EXAMINATION בדיקת בקיאות לתלמידי החוג לתלמוד   |   07600
עבודה שוטפת 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ג'


. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם יועץ החוג לתלמוד. מבואות 10 נ"ז. תלמידים חסרי רקע בתלמוד נדרשים ללמוד מכינה בתלמוד (לב.א. - אחת משלוש הקבוצות - או למ.א. לפי החלטת היועץ).הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem