מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 18-05-2022

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מוסיקולוגיה (0199)
מוסיקולוגיה מוסמך מחקרי (1981)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
. לימודי החובה לתלמידי המסלול המחקרי: 28 נ"ז בקורסים (קורסי הבחירה יהיו בהתייעצות עם יועץ החוג והמנחה ובהתאם לנושא המחקר של התלמיד. בנוסף ניתן לבחור 2-4 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג, ברמת מוסמך, באישור המנחה ויועץ החוג), 2 רפרטים, 1 עבודת סמינר, שפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים (בחירת השפה באישור המנחה), עבודת גמר (בשנה ב'), בחינת גמר (בשנה ב'), להלן קורסי החובה לכל תלמידי המוסמך בחוג (פעם אחת לאורך התואר), סמינר בית ספרי (יינתן בתשפ"ב) וסמינר חוגי (יינתן השנה): הקורסים יינתנו אחת לשנתיים לסירוגין.הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art and culture on campus אמנות ותרבות בקמפוס - סמינר מכוני   |   30202
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה למוסמך. כל תלמיד חייב לבחור קורסים בהיקף 14 נ"ז בכל אחת משנת לימודיו בתואר, לפי התייעצות עם ראש החוג או יועץ החוג למוסמך.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC AND EMOTION מוסיקה ורגשות   |   23889
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
The Music of the Present המוזיקה של ההווה   |   23893
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Worldmaking sounds in musicological dialogues צלילים בוני עולמות: דיאלוגים מוסיקולגיים   |   23896
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC: BIOLOGICAL VS. CULTURAL EVOLUTION טבע או תרבות: מוסיקה מנקודת מבט אבולוציוני   |   23897
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Writing musicology: models, challenges, experiments לכתוב מוסיקולוגיה מודלים, אתגרים, התנסויות   |   23950
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
American Musics during the Cold War מוזיקות אמריקאיות במלחמה הקרה   |   23952
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
prediction, expectation and surprise in music ניבוי, ציפייה והפתעה במוסיקה   |   23969
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
. לימודי החובה לתלמידי המסלול המחקרי: 28 נ"ז בקורסים (קורסי הבחירה יהיו בהתייעצות עם יועץ החוג והמנחה ובהתאם לנושא המחקר של התלמיד. בנוסף ניתן לבחור 2-4 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג, ברמת מוסמך, באישור המנחה ויועץ החוג), 2 רפרטים, 1 עבודת סמינר, שפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים (בחירת השפה באישור המנחה), עבודת גמר (בשנה ב'), בחינת גמר (בשנה ב'), להלן קורסי החובה לכל תלמידי המוסמך בחוג (פעם אחת לאורך התואר), סמינר בית ספרי (יינתן השנה) וסמינר חוגי (יינתן בתשפ"א): הקורסים יינתנו אחת לשנתיים לסירוגין.הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art and culture on campus אמנות ותרבות בקמפוס - סמינר מכוני   |   30202
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


במסלול המחקרי חובת כתיבת עבודה בעלת אופי מחקרי (תיזה) ובחינה מסכמת (בחינת גמר).הפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
SEMINAR RESEARCH PROJECT IN M.A. STUDIES עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי בלימודי מ"א   |   74449
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


קורסי בחירה שנה ב'
קורסי בחירה למוסמך. כל תלמיד חייב לבחור קורסים בהיקף 14 נ"ז בכל אחת משנת לימודיו בתואר, לפי התייעצות עם ראש החוג או יועץ החוג למוסמך.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC AND EMOTION מוסיקה ורגשות   |   23889
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
The Music of the Present המוזיקה של ההווה   |   23893
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Worldmaking sounds in musicological dialogues צלילים בוני עולמות: דיאלוגים מוסיקולגיים   |   23896
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
MUSIC: BIOLOGICAL VS. CULTURAL EVOLUTION טבע או תרבות: מוסיקה מנקודת מבט אבולוציוני   |   23897
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Writing musicology: models, challenges, experiments לכתוב מוסיקולוגיה מודלים, אתגרים, התנסויות   |   23950
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
American Musics during the Cold War מוזיקות אמריקאיות במלחמה הקרה   |   23952
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
prediction, expectation and surprise in music ניבוי, ציפייה והפתעה במוסיקה   |   23969
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem