מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 26-05-2020

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

לימודי התאטרון (0198)
לימודי תאטרון בוגר ראשי (1930)
שנה א'


קורסי חובה
. קורסי חובה שנים א' - ב': * הקורסים בקטגוריה זו ניתנים אחת לשנתיים לסירוגין, לכן חובה ללמוד קורסים אלו בשנה זו. ** קורסים 20119, ו - 20180 יינתנו בתשפ"א. *** הקורס 20724 'פרוייקט הפקה' הינו קורס חובה לכל תלמידי החוג.הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
HISTORY OF WESTERN THEATRE - THE MODERN PERIOD תולדות התאטרון במערב - הזמן החדש   |   20120
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Play and Performance Analysis: Greece and Rome ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - יוון ורומא   |   20141
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PLAY & PERFORMANCE ANALYSIS: MODERN PERIOD ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - הזמן החדש   |   20190
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
History of Theatre: Greece and Rome תולדות התאטרון: יוון ורומא   |   28104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
. על התלמיד לבחור סדנאות בסיס בהיקף 2 נ"ז מבין הסדנאות ברשימה הבאה:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Action. Words. stage. פעולה. מילים. במה.   |   20430
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
MASKS AND THEATRICAL MAKE-UP עיצוב מסכות ואיפור במה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   20715
פרויקט 1 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
between movement and action- a practical laboratory סדנת תנועה: בין תנועה לפעולה - הגוף כשדה מחקר   |   20736
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
. קורס מיומנויות שמספרו 08006 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי בעברית הוא בטווח שבין 120 ל-139. יש להירשם לשיעורים ולתרגילים. קורס מיומנויות שמספרו 08007 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי בעברית הוא פחות מ-120 וששפת אמם - עברית. קבוצות (ד) (ח) (י) בקורס 08007 מיועדות למי ששפת אמם אינה עברית. יש להירשם לשיעורים ולתרגילים. לבירורים נוספים יש להיכנס לשנתון, לידיעות לתלמיד לתואר ראשון. לבירורים נוספים יש להיכנס לשנתון, לידיעות לתלמיד לתואר ראשון בקישור הבא: https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2019,-A01,-N0,-N6הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC READING AND WRITING SKILLS - 1 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 1   |   08006
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING & READING SKILLS IN HEBREW - 2 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2   |   08007
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
. סדנאות בחירה: כל תלמיד חייב לבחור לאורך התואר סדנאות מתקדמים בהיקף של 2 נ"ז. בנוסף - ניתן לצבור עד 6 נ"ז נוספים בסדנאות מעשיות, מתוך מכסת קורסי בחירה.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
"We shall do and we shall hear: Radio Art and Podcast Workshop נעשה ונשמע: סדנה לאמנות רדיו ופודקאסט   |   20714
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
performance in public spaces-practical practice פרפורמנס במרחב הציבורי - מחקר מעשי   |   20740
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. כל תלמיד במסלול חוג ראשי צריך לצבור 28 נ"ז בקורסי בחירה לאורך התואר. על כל תלמיד לבחור כ - 3 קורסים מבין הקורסים הבאים בשנה א'. להלן קורסי הבחירה לשנים א-ג:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PRINCIPLES OF DRAMA-THERAPY יסודות הדרמה-תרפיה   |   20395
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Theatre Criticism :From Theory to Practice ביקורת התאטרון בתקשורת: סוגיות תאורטיות ומעשיות   |   20402
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Theatre for Young Audiences: Theory and Practice תאטרון לילדים: תורות ואמצעים   |   20460
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Writing a short play for the stage כתיבת מחזה קצר לבמה   |   20466
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Voice, Silenc and Performances קול, שתיקה ופרפורמנס (קולוקוויום)   |   20575
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Wisdom, Love, and the Devil: German Classic Theater חכמה, אהבה והשטן: התאטרון הגרמני הקלסי   |   20556
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
. קורסי חובה שנים א' - ב': * הקורסים בקטגוריה זו ניתנים אחת לשנתיים לסירוגין, לכן חובה ללמוד קורסים אלו בשנה זו. * קורסים 20119, ו -20180 יינתנו בתשפ"א. הקורס 20724 'פרוייקט הפקה' הינו קורס חובה לכל תלמידי החוג.הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
HISTORY OF WESTERN THEATRE - THE MODERN PERIOD תולדות התאטרון במערב - הזמן החדש   |   20120
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Play and Performance Analysis: Greece and Rome ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - יוון ורומא   |   20141
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PLAY & PERFORMANCE ANALYSIS: MODERN PERIOD ניתוח מחזות והצגתם על הבמה - הזמן החדש   |   20190
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
History of Theatre: Greece and Rome תולדות התאטרון: יוון ורומא   |   28104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


. קורסי חובה שנים ב' - ג': הקורסים 20419, 20140, ו - 20112 יינתנו אחת לשנתיים לסירוגין ולכן חובה על התלמידים לשבץ את הקורסים הבאים השנה (קורסים 20140 ו- 20112 יינתנו בתשפ"א). הקורס 20724 הינו חובה לכל תלמידי החוג.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
THEORIES OF DIRECTING AND ACTING תורות הבימוי והמשחק   |   20419
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
THEATRE PRODUCTION PROJECT פרוייקט הפקה   |   20724
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


. קורסי חובה "קובייה" מתחום האמנויות. חובת לימוד קורס זה בשנה ב' לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art אמנות כערך וערך האמנות   |   30124
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
. סמינריונים - לימודי חובה שנים ב'- ג' : תלמידים במסלול חוג ראשי מחוייבים בהשתתפות בשני קורסים המוגדרים סמינר במהלך התואר.(קורס סמינר בשנה ב' וקורס סמינר בשנה ג'). על כל תלמיד חובת כתיבת עבודה סמינריונית אחת בלבד לאורך התואר, בשנה ב' או בשנה ג',מבין הקורסים שמוגדרים סמינר (בקטגוריה זו) או שו"ס (מקטגורית קורסי בחירה ב-ג). עבודת הסמינר אינה מזכה בנ"ז נוספים, אך ציון עבודת הסמינר נכנס לממוצע. חובה על כל תלמיד ללמוד סמינר אחד מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
From Expressionist Theatre To "Film Noir" מהתאטרון האקספרסיוניסטי ל"פילם נואר" (הסרט האפל)   |   20425
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
Dybbuk: Between Theatre and Ethnography "הדיבוק": מסע בימתי ואתנוגראפי   |   20549
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
. כל תלמיד במסלול חוג ראשי צריך לצבור 28 נ"ז בקורסי בחירה לאורך התואר. על כל תלמיד לבחור קורסים בהיקף של 10-12 נ"ז מקורסי הבחירה לשנים א-ג ולשנים ב-ג. להלן קורסי הבחירה לשנים א-ג:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי התאטרון
PRINCIPLES OF DRAMA-THERAPY יסודות הדרמה-תרפיה   |   20395
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem