מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 27-09-2021

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

תולדות התאטרון (0198)
לימודי תאטרון בוגר ראשי (1930)שנה א'


קורסי חובה
. קורסי חובה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
History of Western Theatre: From the Middle Ages to Modern Times תולדות התאטרון במערב מימי-הביניים ועד לעת החדשה   |   20119
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
INTRODUCTION TO THEATRE AND PERFORMANCE STUDIES מבוא ללימודי התאטרון והפרפורמנס   |   20115
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Play and Performance Analysis - 2 ניתוח יצירות תאטרון ומופע - ב'   |   20188
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Contemporary Theatre and Performance: Action, Experience and Experiment תאטרון ופרפורמנס עכשוויים: פעולה, ניסיוניות , התהוות   |   20123
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
HISTORY OF WESTERN THEATRE IN THE MODERN PERIOD: MODERNISM AND AVANT-GARDE התאטרון בעת החדשה המאוחרת: מודרניזם ואוונגרד   |   20120
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
COLLOQUIUM - 1 קולוקוויום - א'   |   20611
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
History of Theatre: Greece and Rome תולדות התאטרון: יוון ורומא   |   28104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Play and Performance Analysis - 1 ניתוח תאטרון יצירות ומופע - א'   |   20187
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. סדנאות חובה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Presence and Acting Techniques טכניקות משחק ונוכחות בימתית   |   20365
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ג'


. קורס חובת בחירה. כל תלמיד חייב לקחת חלק בהפקות החוג, פעם אחת לאורך התואר.הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
THEATRE PRODUCTION PRACTICE תרגיל הפקה   |   20724
פרויקט 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. על כל תלמיד שהחל לימודים בתשפ"א והלאה חלה חובה כלל אוניברסיטאית ללמוד קורס אחד באנגלית (בקורס עיוני ששפת ההוראה בו היא אנגלית, ולא קורס אנגלית כשפה זרה) בכל חוג, במהלך התואר.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Shakespearean Comedy קומדיה שיקספירית   |   44305
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. קורסי חובה "קובייה" מתחום האמנויות. חובת לימוד קורס זה לתלמידי כל החוגים בבית הספר לאמנויות :הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art as value and the value of art אמנות כערך וערך האמנות   |   30124
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ג'
. סמינריונים - לימודי חובה שנים ב'- ג' : תלמידים במסלול חוג ראשי מחוייבים בהשתתפות בשני קורסים המוגדרים סמינר במהלך התואר.(קורס סמינר בשנה ב' וקורס סמינר בשנה ג'). על כל תלמיד חובת כתיבת עבודה סמינריונית אחת בלבד לאורך התואר, בשנה ב' או בשנה ג',מבין הקורסים שמוגדרים סמינר (בקטגוריה זו) או שו"ס (מקטגורית קורסי בחירה ב-ג). עבודת הסמינר אינה מזכה בנ"ז נוספים, אך ציון עבודת הסמינר נכנס לממוצע. חובה על כל תלמיד ללמוד סמינר אחד מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
CHEKHOV AND THE ART OF DIRECTING צ'כוב ואמנות הבימוי   |   20433
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Theatre and Gender תאטרון ומגדר   |   20501
עבודה בכתב 2 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Therapeutic theatre: Theory & practice תאטרון טיפולי - תאוריה ומעשה   |   20597
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Reenactment, Replica and Performance (Research Lab.) שחזור, העתק ומופע (מעבדת מחקר)   |   20518
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Dybbuk: Between Theatre and Ethnography "הדיבוק": מסע בימתי ואתנוגראפי   |   20549
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ג'
. קורסי חובה לתלמידי שנה ג'הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
INTRODUCTION TO HEBREW AND ISRAELI THEATRE מבוא לתאטרון העברי והישראלי   |   20140
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
THEORIES OF THEATRE AND PERFORMANCE - 2 תיאוריות תאטרון ומופע - ב'   |   20148
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
THEORIES OF THEATRE AND PERFORMANCE - 1 תיאוריות תאטרון ומופע - א'   |   20147
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. כל תלמיד במסלול חוג ראשי צריך לצבור 26-28 נ"ז בקורסי בחירה לאורך התואר. בשנה זו על כל תלמיד לבחור קורסים בהיקף של 12-14 נ"ז מקורסי הבחירה בקטגוריה של שנים א-ג ושל שנים ב-ג. להלן קורסי הבחירה האפשריים לשנים א-ג:הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
CHEKHOV AND THE ART OF DIRECTING צ'כוב ואמנות הבימוי   |   20433
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Theatre and Gender תאטרון ומגדר   |   20501
עבודה בכתב 2 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Writing a short play inspired by Jewish Culture לכתוב מחזה קצר - המקורות היהודיים כחומר דרמטי   |   20502
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
THE CONFLICT BETWEEN JEWS & ARISTOCRATS IN THEATRE AND FILM יהודים ואריסטוקרטים בראי הבמה והמסך   |   20505
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Site Specific Performance מופע תלוי מקום - תאטרון במרחב הציבורי   |   20557
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Therapeutic theatre: Theory & practice תאטרון טיפולי - תאוריה ומעשה   |   20597
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Reenactment, Replica and Performance (Research Lab.) שחזור, העתק ומופע (מעבדת מחקר)   |   20518
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
Dybbuk: Between Theatre and Ethnography "הדיבוק": מסע בימתי ואתנוגראפי   |   20549
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


. סדנאות בחירה: כל תלמיד חייב לבחור לאורך התואר סדנאות מתקדמים בהיקף של 2 נ"ז. בנוסף במסלול חוג ראשי יכול כל תלמיד לצבור עד 6 נ"ז נוספים בסדנאות מעשיות , מתוך מכסת קורסי בחירה.הפקולטה למדעי הרוח :תולדות התאטרון
COLLOQUIUM - 1 קולוקוויום - א'   |   20611
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem