מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 01-12-2021

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

היסטוריה (0151)
היסטוריה מוסמך לא מחקרי (1361)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
יש לבחור 8 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. . חובה על התלמיד ללמוד 4 נ"ז קורסי מתודה.הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Research methods in history שיטות מחקר בהיסטוריה   |   39821
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור 16 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. . סמינריונים מחקריים. חובה על התלמיד ללמוד 16 נ"ז סמינרים מחקריים מתוך היצע החוג להיסטוריה. חובה על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות במהלך התואר. אחת לפחות בסמינר מחקרי מתוך החוג להיסטוריה, בתחום ההתמחות (מודרני/קדם מודרני).הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Technology and the Future of Humanity עתיד הטכנולוגיה ועתיד האנושות   |   39839
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
536 CE-The worst year in history? 536 לספירה-השנה הגרועה בהיסטוריה?   |   39861
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
The Passage from antiquity to the Middle Ages - religion, culture and thought המעבר מהעת העתיקה לימי הביניים-דת, תרבות והגות   |   39869
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Patrons of the Study of Philosophy and Science in the 12th and 13th century פטרונים ללימוד הפילוסופיה והמדעים באירופה של המאות ה12-13   |   39873
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Human Rights in Ancient Rome זכויות האדם ברומא העתיקה   |   39880
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
The debate over the nature of the regime in the Roman Republic הוויכוח על אופי המשטר ברפובליקה הרומית   |   39897
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב :מדעי המחשב
A Guide for Data Revolutionists מדריך למהפכני מידע   |   67688
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Research Seminar in German History סמינר מחקרי בהיסטוריה גרמנית   |   39824
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Communication History of Jewish America היסטוריה ותקשורת: המקרה של יהדות ארה"ב   |   39827
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
THE YIDDISH-GERMAN ENCOUNTER THROUGHOUT THE AGES יידיש וגרמנית: מפגש בין-תרבותי בפרספקטיבה היסטורית   |   39852
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
War Crimes: The Evolution of International Criminal Law since 1914 פשעי מלחמה: האבולוציה של בתי הדין הבינלאומיים מאז 1914   |   39853
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
RECENT TRENDS IN HIST. RESEARCH IN SOC. SCIENCE מחקר היסטורי במדעי החברה: גישות חדשות   |   39900
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Introduction to the Long 18th Century מבוא למאה ה-18הארוכה   |   39909
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Color and Money: Race and the Economy in the U.S צבע וכסף: גזע וכלכלה בארצות הברית   |   39815
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Law in Times of Crises: The Jurist Jacob Robinson (1889-1977) משפט בזמן משבר: המשפטן יעקב רובינסון (1977-1889)   |   39826
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
יש לבחור 20 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. לימודים משלימים מחוץ לחוג (קורסים בהיקף של 20 נ"ז), ניתן ללמוד מחוגים שונים. הקורסים להלן אינם דורשים אישור יועץ מ.א. של החוג. כמו כן, ניתן ללמוד במסגרת זו קורסי מוסמך מחוגים שונים שאינם מופיעים ברשימה באישור יועץ מ.א. של החוג ובאישור המרצה.הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
Digital Research in the Humanities: from Idea to Output מחקר דיגיטלי במדעי הרוח: מרעיון למוצר   |   28850
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Augustine & Dante: Christian Faith and Literary Art אוגוסטינוס ודנטה: אמונה נוצרית ואמנות ספרותית   |   24943
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
Reception of Latin Poetry אופני התקבלות של הספרות הרומית הקלאסית במערב   |   28851
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Postcolonial Theory: From Anti-Colonial Thought to Theories of Decoloniality תיאוריה פוסט-קולוניאלית: ממחשבה אנטי-קולוניאלית למחשבה דהקולוניאלית   |   54240
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Gender and Science מדע ומגדר   |   54242
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
How is Neo Liberal Society Possible? הכיצד תיתכן חברה ניאו-ליברלית?   |   54248
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Fundamental Issues in Political Theory: Solidarity סוגיות יסוד במחשבת פוליטית: סולידריות   |   56886
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Politics, Society and Morality in Early-Modern Catholic Philosophy פוליטיקה, חברה ומוסר בפילוסופיה הקתולית של העת החדשה המוקדמת   |   56400
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :תכנית בלימודי אירופה
The Nordic Model: Politics, Welfare, and Immigration המודל הנורדי: פוליטיקה, רווחה והגירה   |   54860
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :תכנית בלימודי אירופה
Massacre and Genocide in 19th and 20th Century European (Global) History טבח ורצח עם בהיסטוריה האירופית (הגלובלית) של המאה ה-19 וה-20   |   54859
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות
German Nationalism לאומיות גרמנית   |   54633
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Human-Machine Interfaces ממשקי אדם ומכונה   |   54252
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
Ftbol (Soccer) in Latin America: Not Just Sports כדורגל באמריקה הלטינית-לא רק ספורט   |   29981
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem