מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 19-10-2021

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום - מוסמך לא מחקרי (1961)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: המדור הפרהיסטורי; המדור המקראי והמדור הקלאסי.ניתן גם לבחור במגמת אשורולוגיה. בכל מדור בו תבחר עליך להשתתף ב-8 נ"ז קורסי סמינר במדור, 8 נ"ז שיעורים במסגרת המדור, ארכאולוגיה של השדה (קורס חובה לכל המדורים, מלבד מגמות אשורולוגיה ואגיפטולוגיה) ועוד נקודות בהתאם להנחיות המדריך האישי, סה"כ 44 נ"ז. ן היקף הלימודים לתלמיד הלומד במסלול ב' - מוסמך לא מחקרי בארכאולוגיה הוא 44 נ"ז (העבודה הסמינריונית אינה נכללת במניין הנקודות). להלן קורסי החובה במדור הפרהיסטורי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
SCIENTIFIC WRITING IN ARCHAEOLOGY כתיבה מדעית בארכאולוגיה   |   43942
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Field Archaeology ארכיאולוגיה של השדה   |   43855
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Problems in Prehistory Archaeology בעיות בארכיאולוגיה פרהיסטורית   |   43764
עבודה סמינריונית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: המדור הפרהיסטורי; המדור המקראי והמדור הקלאסי. בכל מדור בו תבחר עליך להשתתף ב-8 נ"ז קורסי סמינר במדור, 8 נ"ז קורסים במסגרת המדור, ארכאולוגיה של השדה (קורס חובה לכל המדורים מלבד אשורולוגיה) ועוד נקודות בהתאם להנחיות המדריך האישי, סה"כ 44 נ"ז. (העבודה הסמינריונית אינה נכללת במניין הנקודות). להלן קורסי החובה במדור המקראי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
SCIENTIFIC WRITING IN ARCHAEOLOGY כתיבה מדעית בארכאולוגיה   |   43942
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Field Archaeology ארכיאולוגיה של השדה   |   43855
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Topics in Biblical Archaeology בעיות בארכיאולוגיה מקראית: צלמיות   |   43951
עבודה סמינריונית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: המדור הפרהיסטורי; המדור המקראי והמדור הקלאסי. בכל מדור בו תבחר עליך להשתתף ב-8 נ"ז קורסי סמינר במדור, 8 נ"ז שיעורים במסגרת המדור, ארכאולוגיה של השדה (מלבד המדורים אשורולוגיה ואגיפטולוגיה) ועוד נקודות בהתאם להנחיות המדריך האישי, סה"כ 44 נ"ז במסלול הלא מחקרי. הקורסים שלהלן הינם קורסי החובה של המדור הקלאסי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
SCIENTIFIC WRITING IN ARCHAEOLOGY כתיבה מדעית בארכאולוגיה   |   43942
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Field Archaeology ארכיאולוגיה של השדה   |   43855
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Problems in Classic Archaeology בעיות בארכיאולוגיה קלאסית: האדומים ותרבותם   |   43701
עבודה סמינריונית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
להלן קורסי הבחירה במדור הפרהיסטורי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Site formation processes תהליכי היווצרות אתר   |   43700
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Taphonomy in time and space טאפונומיה במרחב ובזמן   |   43761
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The early Paleolithic in Africa הפליאולית הקדום באפריקה   |   43794
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
On the move: Prehistoric mobility and dispersals זזים: ניידות והתפשטות של אוכלוסיות פרהיסטוריות   |   43992
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


להלן קורסי הבחירה של המדור המקראי:בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :ארכאולוגיה בארץ המקרא
Roads, Boundaries, Walls: The Archaeology of Mo .   |   43710
0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
        אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Household Religion in jewish Antiquity יהדות של משק בית בעת העתיקה   |   43796
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :ארכאולוגיה בארץ המקרא
Seminar of the Dept. of Biblical Archaeology .   |   43999
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
        אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Glass and Pience Technology Workshop סדנה טכנולוגית זכוכית ופאיאנס   |   43856
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :ארכאולוגיה בארץ המקרא
Trade in the Mediterranean Basin in the Late Bro .   |   43920
0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
        אתר הקורס סילבוס / Syllabus

בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :ארכאולוגיה בארץ המקרא
Seminar of the Dept. of Biblical Archaeology .   |   43999
0 ש"ש 0 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
        אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Archaeology of Destruction ארכיאולוגיה של חורבן   |   43803
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Archaeology of peasants History and material culture ארכיאולוגיה כפרית: תרבות חומרית, כלכלה וחברה   |   43795
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The Phoenicians and their material culture הפיניקים ותרבותם החומרית   |   43978
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Interconnecting Islam: Roads and Inns from the Umayyad through the Ottoman Period Interconnecting Islam: Roads and Inns from the Umayyad through the Ottoman Period   |   38849
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


להלן קורסי הבחירה של המדור הקלאסי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
CITY COINS מטבעות ערים   |   43948
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Hasmonean State: Archeology and History מדינת החשמונאים: ארכאולוגיה והיסטוריה   |   13935
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The Roman house & its decoration הבית הרומי ועיטוריו   |   43941
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Farmers, nomadic & govermental involvement - the Negev from the Roman period to the early Muslim חקלאים, נוודים ומעורבות שלטונית - הנגב מהתקופה הרומית ועד למוסלמית הקדומה   |   43744
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Herod & other client Kings הורדוס ומלכים קליינטים אחרים   |   43704
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Household Religion in jewish Antiquity יהדות של משק בית בעת העתיקה   |   43796
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem