מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 26-05-2020

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


מדע הדתות (0141)
מדע הדתות - מוסמך מחקרי (1461)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
לימודי חובההפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Analytical Categories in the Study of Religion סמינר מתודולוגי: קטגוריות ניתוח במדע הדתות   |   24862
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
במסגרת התואר והחל משנה א' יש ללמוד לימודים שיטתיים והשוואתיים בהקף 4-8 נ"ז. חובה על כל תלמידי מוסמך בחוג ללמוד את קורס 24859 "מדעי הקורבן" כסמינר מתודולוגי. (בנוסף לסמינר המתודולוגי שניתן בשנה שעברה).הפקולטה למדעי החברה :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Ritual and Magic טקסים ומאגיה   |   53606
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Analytical Categories in the Study of Religion סמינר מתודולוגי: קטגוריות ניתוח במדע הדתות   |   24862
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
When Christians Were Jews: Jerusalem Between Pilate and Titus כאשר נוצרים היו יהודים: ירושלים בין פונטיוס, פליאטוס וטיטוס   |   24928
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Religion, nationalism and human rights דת, לאומיות, וזכויות אדם
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   24954
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Origens Newly Discovered Homilies on Psalms in the Context of third- century Caesarea הדרשות החדשות של אוריגנס בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה   |   14772
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Sacrifice and Its Meanings הקורבן ומשמעותו   |   21924
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Usual Suspects: 'People' Magazine of Late Antiquity סלבס בחברה היהודית והנוצרית של שלהי העת העתיקה   |   13846
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  


במסגרת התואר והחל משנה א' יש ללמוד לימודים בתחום ההתמחות בהקף 16-20 נ"ז באישור יועץ מוסמך בחוג. במסגרת לימודי ההתמחות יש ללמוד במהלך התואר קורסים בקריאת מקורות בהקף 8 נ"ז.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Islam: Belief, Law and State Part | אסלאם: דת, הלכה ומדינה חלק א   |   38891
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Christians, Jews, Samaritans, Muslims: Cultural Encounters and Religious Conversion in Medieval Pale נוצרים, יהודים ומוסלמים: מפגשים תרבותיים והמרת דת בארץ ישראל בימי הביניים (1600-600 לספה"נ)   |   38731
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Contesting the Land: Late Antique Jews and Christians in the Holy Land בין יהודים לנוצרים: המאבק על ניצורה של ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה   |   13920
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Islam: Belief, Law and State Part || אסלאם: דת, הלכה ומדינה חלק ב'   |   38893
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Syriac Christianity in Late Antiquity הנצרות הסורית בשלהי העת העתיקה   |   24919
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
The Christian Weekend: Between Saturday and Sunday סוף השבוע הנוצרי: בין שבת לראשון   |   24855
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Theories of Prayer, Theurgy and Magic in Late Antiquity תיאוריות של תפילה, תיאורגיה ומגיה בנצרות שלהי העת העתיקה   |   24931
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Studying Consciousness in Buddhism and the West חקר התודעה בבודהיזם ובמערב   |   24936
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
Readings in Gandavyuha and Jataka-mala קריאה בגנדה-ויוהה ובג׳אטקה-מאלא   |   35830
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
TRAVELING SEMINAR TO INDONESIA סמינר מטייל לאינדונזיה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   35831
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
The Asian Sphere: Core Course המרחב האסיאתי: קורס ליבה תיאורטי, מתודולוגי ותחומי   |   46803
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Politics and Religion in the Roman Republic פוליטיקה ודת ברפובליקה הרומית   |   39878
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Syriac Christianity in Late Antiquity הנצרות הסורית בשלהי העת העתיקה   |   24919
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
Non-duality in Indian and Tibetan Thought חוסר-דואליות במחשבה ההודית והטיבטית   |   35850
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Burial customs in the Early Christian Period: Sarcophagi & Catacombs מנהגי קבורה בתקופה הנוצרית הקדומה: סרקופגים וקטקומבות   |   43820
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


במסגרת התואר והחל משנה א' יש ללמוד לימודי דתות שלא בתחום ההתמחות בהקף 4-8 נ"ז או קורסים מחוגים אחרים - באישור יועץ מוסמך.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Islam: Belief, Law and State Part | אסלאם: דת, הלכה ומדינה חלק א   |   38891
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
. בחינה גמר מסכמת- התלמיד ייבחן בבחינה מסכמת הכוללת שני נושאים- אחד בתחום ההתמחות והאחר בתחום הלימודים השיטתיים והשוואתיים ותבדק ע"י שני מורים.עבודת גמר מחקרית- התלמיד יגיש עבודת גמר מחקרית שתיבדק ע"י המדריך וע"י קורא נוסף.הפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
SEMINAR RESEARCH PROJECT IN M.A. STUDIES עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי בלימודי מ"א   |   74449
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem