מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 05-07-2022

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

לימודי האסלאם והמזרח התיכון (0122)
לימודי האסלאם והמזה"ת מוסמך מחקרי (1390)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
. סמינר מחלקתי ניתן ללמוד בשנה א או ב.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Middle Eastern Studies: Methodological Issues לימודי המזה"ת: עיונים מתודולוגיים והרהורים קונספטואליים   |   38800
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Seminar for Advanced Students סמינר מחלקתי   |   38854
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וא


קורסי חובת בחירה שנה א'
וא


. קורסים טקסטואליים (יש ללמוד 8 נ"ז קורסים טקסטואליים במהלך התואר. אפשר ללמוד קורסים טקסטואליים מהחוג לשפה וספרות ערבית שייחשבו במניין הנ"ז מחוץ לחוג)הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Al-Quds-Beit al-Maqdis-Jerusalem: Arabic texts אלקדס-בית אלמקדס-ירושלים: קריאת טקסטים   |   38869
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Historical Myths and Modern Politics מיתוסים של העבר ופוליטיקה מודרנית   |   38894
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Quranic Figures in Islamic Historiography דמויות קוראניות בהיסטוריוגרפיה אסלאמית   |   38856
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה וסמינרים (שימו לב- אי אפשר להגיש עבודה סמינריונית בקורס המוגדר 'שיעור')הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Israels secret relations with states and minorities in the Middle East, 1948-2020 יחסיה החשאיים של ישראל עם מדינות ערב ומיעוטים במזה"ת (1948- 2020)   |   38931
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Methodologies for Local History מתודולוגיות לחקר היסטוריה מקומית   |   38807
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר קיץ
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Interconnecting Islam: Roads and Inns from the Umayyad through the Ottoman Period Interconnecting Islam: Roads and Inns from the Umayyad through the Ottoman Period   |   38849
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
The Mongols in Greater Iran: Issues in Ilkhanid History The Mongols in Greater Iran: Issues in Ilkhanid History   |   38858
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
The Beginnings of the Classical Persian Poetry: Rudaki and his Contemporaries השירה הפרסית הקלאסית בראשיתה: רודכי וחבריו   |   38872
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Guided Reading in Classical Persian Sources קריאה מודרכת במקורות בפרסית קלאסית   |   38882
עבודה שוטפת 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Tales of Ancient Iran in Rashid al-Din's "Compendium of Histories" אגדות איראן העתיקה ב"אוסף ההיסטוריות" של רשיד אל-דין   |   38889
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
The Kushan Empire in Afghanistan, Central Asia and India (1-3 centuries CE): History, Cultures and R האימפריה הקושאנית באפגניסטן, מרכז אסיה והודו (מאות 3-1 לספה"נ): היסטוריה, תרבויות ודתות   |   38917
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
The Formation of Arab & Muslim Society in Palestine The Formation of Arab & Muslim Society in Palestine   |   38922
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Theory and Parctice of Archival Research תיאוריה ופרקטיקה של מחקר ארכיוני   |   38935
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Under the Censor's Eye: Iranian artists and the fight for freedom תחת עינו של הצנזור: יוצרים איראנים והמאבק לחופש   |   38939
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Eurasian Nomads and their Culture in the Pre-Modern Period Eurasian Nomads and their Culture in the Pre-Modern Period   |   38874
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Colloquial Arabic for MSA students יסודות הערבית המדוברת ליודעי ערבית ספרותית   |   38937
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Could It Been Different: Missed Opportunities in the Arab-Israeli Conflict האם אפשר היה אחרת? החמצות היסטוריות בסכסוך ישראל-ערב   |   38867
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Palestinian social transformation under Israeli תמורות חברתיות ופוליטיות תחת כיבוש מתמשך: המקרה הפלסטיני
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   38898
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה מחוץ לחוגהפקולטה למדעי החברה :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Sociology of Palestinian Society סוציולוגיה של החברה הפלסטינית   |   53545
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
Research methods in history שיטות מחקר בהיסטוריה   |   39821
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Israel in the Middle East: issues in society and state in a comparative regional perspective ישראל במזרח התיכון: סוגיות של חברה ומדינה במבט השוואתי אזורי   |   56145
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Images of Paradise in the Qur'an and in Islam דימויי גן עדן בקוראן ובאסלאם   |   24905
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Islam and Religious Objects האסלאם וחפצים דתיים   |   24921
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :מדע המדינה
Politics and Regimes in the Middle East פוליטיקה ומשטרים במזרח התיכון   |   56898
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
THE JEWS OF ISLAM - HISTORIOGRAPHY כיצד נכתבה ונכתבת ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם   |   13738
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Men and Masculinity among Jews of Islam גברים וגבריות אצל יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים   |   13926
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Gender and Science מדע ומגדר   |   54242
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem