מצב רגיל
תפריט נגישות

קיצורים לכותרות בדף זה


מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2020-2021 ( תשפ"א )
תאריך עדכון 17-01-2021

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

פולקלור ותרבות עממית (0117)
תוכנית פולקלור ותרבות עממית-מוסמך-לא מחקרי (1903)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
. יש ללמוד קורסים אלו בשנה א'. הסמינר המכוני מתקיים פעם בשנתיים. יש ללמוד אותו בתשפ"בהפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
ADVANCED APPROACHES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES סוגיות מתקדמות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12846
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Fieldwork in Folklore and Folk Culture Studies עבודת שדה בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12857
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


במסגרת התואר כולו יש לבחור 12 נ"ז של קורסי בחירה בחוג. השנה מוצעים הקורסים הבאים לבחירה.הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
From Ethnographic Fieldwork to the Academic Text מעבודת שדה אתנוגרפית לטקסט אקדמי   |   12813
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
RUMOURS: FOLK GENRE PERSECTIVES AND HISTORICAL שמועות: היבטים ז'אנריים והיסטוריים   |   12822
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
ADVANCED APPROACHES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES סוגיות מתקדמות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12846
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Fieldwork in Folklore and Folk Culture Studies עבודת שדה בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12857
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
The Quest for Jewish Folklore החיפוש אחר הפולקלור היהודי   |   12866
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Narratve, Space and Ritual: Sacred Spaced in Jewish Folklore סיפור, מרחב וריטואל   |   12874
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Granny Stories: Jewish Folklore in Eastern Europe "סיפורי סבתא" - פולקלור יהודי במזרח אירופה   |   12875
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Rituals of Childhood and Magic in Jewish Art and Folklore טקסי ילדות ומאגיה באמנות ובפולקלור של קהילות ישראל   |   12876
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה מומלצים מחוץ לחוג.הפקולטה למדעי הרוח :מוסיקולוגיה
Migrations of a Melody: The Folk Song of Eastern European Jews גלגולו של ניגון: השיר העממי אצל יהודי מזרח אירופה   |   23844
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Between History and Folk literature היה או לא היה: בין היסטוריה לספרות עממית   |   17901
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Jewish Biographies and the History of the Jews o ביוגרפיות יהודיות וההיסטוריה של יהודי עיראק
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   13833
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Jewish Material Culture Under Medieval Islam תרבות וחומר-חיי הריאליה של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים   |   13856
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Hasidism: Key Questions Hasidism: Key Questions   |   13865
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות האמנות
Art Against Life: Ideas in Performance Art פרפורמנס - אמנות נגד החיים   |   05960
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


הקורסים בקטגוריה זו הינם 'קורסי השלמה' ואינם נכללים במניין קורסי המוסמך. הקורסים אלו הינם קורסי חובה לתלמידי המסלול, ובתנאי שלא נלמדו בתואר הראשון.הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
JEWISH FOLKLORE IN HISTORICAL & CULT. CONTEXT הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי   |   12112
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
THEORIES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES גישות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12114
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Folklore and Folk-narrative Genres: Introduction סוגיות יסוד בחקר הסוגה (ז'אנר) העממית   |   12115
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב בבית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
. הסמינר המתקדם 30201 מתקיים פעם בשנתיים. חובה ללמוד אותו השנה.הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
From Ethnographic Fieldwork to the Academic Text מעבודת שדה אתנוגרפית לטקסט אקדמי   |   12813
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וגם


. באגד זה נמצאים גם קורסי חובה משנה א' , במידה ולא נלמדו. בנוסף במסגרת התואר כולו יש לבחור מינימום 12 נ"ז של קורסי בחירה בחוג.הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
ADVANCED APPROACHES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES סוגיות מתקדמות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12846
מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
RUMOURS: FOLK GENRE PERSECTIVES AND HISTORICAL שמועות: היבטים ז'אנריים והיסטוריים   |   12822
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
From Ethnographic Fieldwork to the Academic Text מעבודת שדה אתנוגרפית לטקסט אקדמי   |   12813
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Fieldwork in Folklore and Folk Culture Studies עבודת שדה בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12857
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
The Quest for Jewish Folklore החיפוש אחר הפולקלור היהודי   |   12866
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Narratve, Space and Ritual: Sacred Spaced in Jewish Folklore סיפור, מרחב וריטואל   |   12874
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Granny Stories: Jewish Folklore in Eastern Europe "סיפורי סבתא" - פולקלור יהודי במזרח אירופה   |   12875
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Rituals of Childhood and Magic in Jewish Art and Folklore טקסי ילדות ומאגיה באמנות ובפולקלור של קהילות ישראל   |   12876
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


. בחינת גמר מיועדת למי שהתחיל לימודיו לתואר במסלול הלא מחקרי לפני תשע"ההפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem